O Banku

Zarząd Banku

Zarząd Banku

Sławomir S. Sikora
rozwiń
zwiń
Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu Banku

Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sławomir Sikora jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Maciej Kropidłowski
rozwiń
zwiń
Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.

Pan Maciej Kropidłowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.

Od stycznia 2014 r. jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Pan Maciej Kropidłowski karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.

Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


David Mouillé
rozwiń
zwiń
David Mouillé

Wiceprezes Zarządu Banku

Pan David Mouillé posiada obszerne doświadczenie zawodowe. Od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 r., Pan Mouillé odpowiadał za transformację bankowości detalicznej Citi na rynku Azji i Pacyfiku (Citi Asia Pacific Consumer Bank).

Wcześniej, od roku 2011, pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Citi Australia Consumer Bank, gdzie odpowiadał za Weath Management oraz dystrybucję w oddziałach, w ramach których łączna wartość aktywów objętych zarządzaniem przekraczała 7 mld USD.

W roku 2008 Pan David Mouillé objął stanowisko dyrektora finansowego w Citi Australia and New Zealand.

W latach 2003-2008, podczas pracy w Citi Asia Pacific Consumer Bank, był odpowiedzialny za obszar fuzji i przejęć w sektorze bankowości korporacyjnej i detalicznej rynku Azji i Pacyfiku.

Pracę w sektorze bankowości Pan Mouillé rozpoczął we wrześniu 1999 roku w obszarze bankowości inwestycyjnej banku Merrill Lynch w regionie Azji i Pacyfiku.

Pan Mouillé posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zdobyte w EDHEC Graduate School of Business Administration w Lille oraz w zakresie finansów zdobyte w Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). Pan David Mouillé ukończył także studia MBA na University of Hartford.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Barbara Sobala
rozwiń
zwiń
Barbara Sobala

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Barbara Sobala objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2013 roku.

Pani Barbara ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W Banku Handlowym pracuje od 2005 roku, kiedy to objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. W latach 2012-2015 kierowała Pionem Ryzyka Bankowości Korporacyjnej. Jest Przewodniczącą Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem, Wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych i członkiem Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku.

Pani Barbara zanim dołączyła do zespołu Banku Handlowego, przez 13 lat pracowała w Banku BPH, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i była członkiem Komitetu Kredytowego Banku.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Witold Zieliński
rozwiń
zwiń
Witold Zieliński

Wiceprezes Zarządu Banku

Witold Zieliński objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w Banku Handlowym w Warszawie SA w Departamencie Południowoeuropejskim w Wydziale Kredytów Zagranicznych. W 1983 roku objął stanowisko Starszego Radcy w Ministerstwie Oświaty i Wychowania. W latach 1986 - 1990 pracował w Biurze Radcy Handlowego w Nowym Jorku.

W 1991 roku Witold Zieliński rozpoczął pracę w Citibank Polska S.A. W latach 1992 - 1995 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie pracował w Citibank N.A. oddział w Londynie, gdzie zajmował się sprzedażą globalnych produktów oraz oceną ryzyka klientów w krajach Europy Południowo - Wschodniej.

W roku 1998 został skierowany do Kijowa, gdzie otworzył przedstawicielstwo Citibank NA, a następnie uruchomił w pełni licencjonowany bank Citibank Ukraine, w którym do końca 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2004-2005 był Prezesem Zarządu Citibank Romania.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Katarzyna Majewska
rozwiń
zwiń
Katarzyna Majewska

Członek Zarządu

Pani Katarzyna Majewska objęła stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 11 stycznia 2016 roku.

Pani Katarzyna Majewska od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie współtworzyła Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna między innymi za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami spółek z grupy Citi w Polsce. Z sukcesem scentralizowała procesy zakupowe oraz dokonała ich standaryzacji. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Wprowadziła w Polsce jako pierwszym kraju w strukturze Citi, nowoczesną strategię zarządzania dostawcami zapewniającą ścisłą kontrolę ich efektywności.

Od 2008 roku, Pani Katarzyna Majewska była związana z Grupą PZU, gdzie odpowiadała za obszar administracji, nieruchomości i zakupów.

Pani Katarzyna Majewska posiada bogate doświadczenie związane z tworzeniem strategii zakupowych oraz optymalizacją kosztów i zarządzania zmianą. W swojej dotychczasowej karierze zarządzała budżetami w wysokości kilkuset mln złotych oraz dużymi złożonymi zespołami ludzkimi.


Pani Majewska jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA stworzony przez RSM Erasmus University oraz General Management Program na Harvard Business School.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Czesław Piasek
rozwiń
zwiń
Czesław Piasek

Członek Zarządu

Pan Czesław Piasek objął stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 20 maja 2014 roku.

Pan Czesław Piasek jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Czesław Piasek pełni funkcję Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej w Citi Handlowy od września 2012 r. Odpowiada za obszar zarządzania środkami finansowymi oraz finansowania handlu. W czerwcu 2013 r. został powołany w skład Citigroup Treasury and Trade Management Committee EMEA.

Związany jest z Citi od blisko 20 lat. Rozpoczynał w Citibank (Poland) S.A. pełniąc szereg funkcji kierowniczych w obszarach zarządzania sprzedażą, współpracą z klientami oraz rozwijania produktów bankowości korporacyjno-inwestycyjnej. W 2007 r. objął stanowisko Szefa Bankowości Transakcyjnej na Węgrzech i został powołany w skład Zarządu Citibank Hungary Zrt. Od 2011 r., w ramach Citi, piastował funkcję Szefa Regionu Bankowości Transakcyjnej dla 18 rynków Europy Centralno-Wschodniej włączając Węgry, Czechy, Słowację, Rumunię i Bułgarię. W tym samym czasie został powołany w skład Citi Transaction Services Management Committee dla regionu CEEMEA.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.