Biznes bez granic

Konkurs Emerging Market Champions

Promujemy liderów przedsiębiorczości

Konkurs Emerging Market Champions

Promujemy liderów przedsiębiorczości

Ideą konkursu Emerging Market Champions, organizowanego od 2014 r przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy jest wyłanianie i honorowanie liderów przedsiębiorczości rozwijających działalność poza granicami kraju. Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Laureatami trzech edycji Konkursu zostały: KGHM Polska Miedź S.A. (I edycja), Grypa Nowy Styl, Samsung Electronics (II edycja), Amica S.A. oraz Cemex Polska sp. z o.o. (III edycja).


Zasady konkursu

Zgłoszenie konkursowe odbywa się w ramach nominacji przyznanej przez Radę Ekspertów – grono prawie 300 osób ze środowisk gospodarczych, biznesowych, akademickich, dziennikarskich i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Wymogiem formalnym przystąpienia do konkursu jest minimum trzyletnia historia działalności na rynku oraz zasięg działania wykraczający poza jednego kraju.

Spośród nadesłanych nominacji zwycięzców wyłania Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem dr Andrzeja Olechowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, która ocenia skalę inwestycji, sprawność funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych oraz zasięg geograficzny ekspansji, a w przypadku firm inwestujących w Polsce, również ich wpływ na lokalny rynek pracy.


Gala finałowa

Wręczenie nagród odbędzie się na gali, 28 września br., podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.


Badania

Uzupełnieniem projektu są coroczne badania diagnozujące klimat prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm. Ich celem jest zidentyfikowanie kluczowych czynników gwarantujących sukces firmy poza granicami kraju.


Dokumenty