Zarządzanie finansami

Karta Obciążeniowa Visa Business

Karta Obciążeniowa Visa Business

Proste zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników i automatyzacja rozliczeń

Karta Obciążeniowa Visa Business

Proste zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników i automatyzacja rozliczeń

Karty Obciążeniowe Visa Business są kartami płatniczymi przeznaczonymi do pokrywania pracowniczych wydatków służbowych z odroczonym terminem spłaty. Umożliwiają dokonywanie transakcji oraz wypłatę gotówki we wszystkich placówkach akceptujących karty Visa zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz możliwości pokrywania wydatków służbowych Karta Obciążeniowa Visa Business oferuje swoim użytkownikom szereg dodatkowych korzyści ułatwiających podróżowanie, a także zapewniających pomoc w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń losowych. Zakres dodatkowych świadczeń i korzyści uzależniony jest od rodzaju Karty. Karta Obciążeniowa Visa Business jest dostępna w czterech rodzajach: Gold, Silver, Blue oraz Citibusiness.


Najważniejsze cechy Karty Obciążeniowej Visa Business

Rozliczenia
 • Na bazie miesięcznej - księgowanie transakcji na rachunku Firmy odbywa się automatycznie raz w miesiącu kwotą zbiorczą lub
 • Na bazie dziennej - prowadzone jest codzienne automatyczne księgowanie transakcji w ciężar rachunku Firmy
Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Pakiet ubezpieczeń dla użytkownika Karty: Bank oferuje szeroki pakiet bezpłatnych ubezpieczeń dla użytkowników Kart Business podczas zagranicznej podróży służbowej w przypadku:
  • opóźnienia w podróży,
  • opóźnienia bagażu,
  • wymiany dokumentów,
  • kosztów prawnych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (karty Gold i Silver).
 • Pakiet ubezpieczeń dla Firmy:
  • Zwolnienie Firmy z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań za nieuprawnione przez pracowników użytkowanie Kart Obciążeniowych Visa Business (LWI),
  • Rozszerzona odpowiedzialność Banku w przypadku kradzieży lub zagubienia przez pracownika karty.
Raporty elektroniczne
 • Umożliwienie monitorowania wydatków dokonywanych przy użyciu kart na bieżąco lub cyklicznie,
 • Automatyczne księgowanie wydatków służbowych dokonanych przy użyciu kart na kontach kosztowych,
 • Archiwizacja danych dotyczących wydatków dokonanych przy użyciu kart.
Dodatkowe zalety karty Obciążeniowej Visa Business
 • Zmiana limitu karty na telefon lub e-mail
 • Pomoc przy utracie karty - możliwość szybkiego zablokowania karty,
 • Awaryjne wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty,
 • Pomoc medyczna,
 • Zniżki dla użytkowników Kart Obciążeniowych Visa Business,
 • Możliwość wydania karty z własnym i unikalnym wzorem

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta
+48 22 692 25 52

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści z posiadania Kart Obciążeniowych Visa Business:

 • Bezpieczny i łatwy dostęp do środków finansowych,
 • Wyeliminowanie zaliczek gotówkowych i ograniczenie kosztów obsługi kasowej,
 • Redukcja kosztów operacyjnych firmy - program zniżek umożliwia pracownikom uzyskanie upustów przy dokonywaniu płatności Kartą Obciążeniową Visa Business w sieci hoteli, restauracji współpracujących z Bankiem na terenie Polski,
 • Możliwość łatwego monitorowania wydatków służbowych i zwiększenie ich efektywności,
 • 24 - godzinne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu
 • Usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • Pomoc przy utracie karty - możliwość szybkiego zablokowania karty lub awaryjne wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty,
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Pomoc medyczna,
 • Wyciągi elektroniczne w formacie PDF.

Pliki do pobrania: