Zarządzanie finansami

Karta Gwarantowana Visa Business

Karta Gwarantowana Visa Business

Elastyczne zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników

Karta Gwarantowana Visa Business

Elastyczne zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników

Karty Gwarantowane Visa Business, z wydłużonym 30 dniowym terminem spłaty, są kartami płatniczymi przeznaczonymi do pokrywania pracowniczych wydatków służbowych. W pierwszej kolejności za spłatę należności może odpowiadać pracownik. Karty te umożliwiają dokonywanie transakcji oraz wypłatę gotówki we wszystkich placówkach akceptujących karty Visa zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz możliwości pokrywania wydatków służbowych Karta Gwarantowana Visa Business oferuje swoim użytkownikom szereg dodatkowych korzyści ułatwiających podróżowanie, a także zapewniających pomoc w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń losowych. Zakres dodatkowych świadczeń i korzyści uzależniony jest od rodzaju Karty. Karta Gwarantowana Visa Business jest dostępna w trzech rodzajach: Gold, Silver oraz Blue.


Najważniejsze cechy Kart Gwarantowanych Visa Business

Elastyczność rozliczeń pomiędzy Firmą a Bankiem
 • Karty Gwarantowane Visa Business funkcjonują w miesięcznym cyklu rozliczeniowym i z dodatkowym 30 dniowym terminem spłaty wyciągu. Jeśli zadłużenie Karty Gwarantowanej nie zostanie spłacone w wyznaczonym terminie, karta zostanie zablokowana. Po dokonaniu spłaty karta zostanie ponownie odblokowana.
 • Dodatkowo Bank wprowadził Polecenie Zapłaty dla Kart Gwarantowanych Visa Business. Nowa funkcjonalność ma na celu usprawnienie procesu spłaty zadłużenia karty przez pracownika oraz realizację spłaty w terminie wymagalności. Rozwiązanie to jest również korzystne dla firmy ze względu na prosty sposób uruchomienia usługi, szybsze rozliczenie zadłużenia na kartach pracowniczych, jak również wyeliminowanie regresu w stosunku do firmy w przypadku braku spłaty.
Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Pakiet ubezpieczenia dla użytkownika Karty: Bank oferuje szeroki pakiet bezpłatnych ubezpieczeń dla użytkowników Kart Business podczas zagranicznej podróży służbowej w przypadku:
  • opóźnienia w podróży,
  • opóźnienia bagażu,
  • wymiany dokumentów,
  • kosztów prawnych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (karty Gold i Silver).
 • Pakiet ubezpieczeń dla Firmy:
  • Zwolnienie Firmy z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań za nieuprawnione przez pracowników użytkowanie Kart Obciążeniowych Visa Business (LWI),
  • Rozszerzona odpowiedzialność Banku w przypadku kradzieży lub zagubienia przez pracownika karty.
Raporty elektroniczne
 • Monitorowanie wydatków dokonywanych przy użyciu kart na bieżąco lub cyklicznie,
 • Automatyczne księgowanie wydatków służbowych dokonanych przy użyciu kart na kontach kosztowych,
 • Archiwizacja danych dotyczących wydatków dokonywanych przy użyciu kart.
Dodatkowe zalety Kart Gwarantowanych Visa Business
 • Zmiana limitu karty na telefon lub e-mail
 • Pomoc przy utracie karty - możliwość szybkiego zablokowania karty,
 • Awaryjne wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty,
 • Pomoc medyczna,
 • Zniżki dla użytkowników Kart Gwarantowanych Visa Business
 • Możliwość wydania karty z własnym i unikalnym wzorem.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta
+48 22 692 25 52

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści z posiadania Kart Gwarantowanych Visa Business:

 • Bezpieczny i łatwy dostęp do środków finansowych,
 • Obowiązek dokonania spłaty za operacje, dokonane przy użyciu Karty leży po stronie pracownika,
 • Wyeliminowanie zaliczek gotówkowych i ograniczenie kosztów obsługi kasowej,
 • Redukcja kosztów operacyjnych firmy - program zniżek umożliwia pracownikom uzyskanie upustów przy dokonywaniu płatności Kartą Gwarantowaną Visa Business w sieci hoteli, restauracji współpracujących z Bankiem na terenie Polski,
 • Możliwość łatwego monitorowania wydatków służbowych i zwiększenie ich efektywności,
 • 24 - godzinne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu,
 • Usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń,
 • Pomoc medyczna,
 • Wyciągi elektroniczne w formacie PDF,
 • Możliwość uruchomienia automatycznej spłaty Karty poprzez Polecenie Zapłaty.

Pliki do pobrania: