Finansowanie

Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis

Wsparcie państwa dla przedsiębiorców

Gwarancje de minimis

Wsparcie państwa dla przedsiębiorców

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod nazwą Citi Handlowy, dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), oferuje swoim Klientom możliwość zabezpieczenia kredytu obrotowego gwarancjami BGK udzielanymi w ramach pomocy de minimis.


Warunki udzielenia gwarancji de minimis

Gwarancje de minimis Z kredytu mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa w których:

 • liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 250 osób,
 • roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR,
 • suma bilansowa nie przewyższa 43 mln EUR

oraz

 • posiadają status rezydenta,
 • nie figurują w Rejestrze Niesolidnych Klientów lub w bazach BIK,
 • są spoza sektora rybołówstwa i rolnego,
 • posiadają zdolność kredytową (Bank wydał pozytywną decyzję kredytową),
 • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
 • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis nie posiadali: zadłużenia przeterminowanego pow. 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, ani zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wypowiedzianego zobowiązania kredytowego przez Bank Kredytujący.

Cechy kredytu

 • udzielany jedynie w PLN,
 • na finansowanie bieżącej działalności i cele rozwojowe,
 • maksymalnie na 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące,
 • jedynym zabezpieczeniem może być gwarancja BGK obejmująca do 60% kapitału (maksymalnie 3,5 mln złotych).

Korzyści

 • szybka ścieżka ustanowienia zabezpieczenia i prosty proces aplikacji,
 • forma zabezpieczenia dostępna dla szerokiego grona Klientów,
 • brak prowizji w pierwszym roku,
 • wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Doradcy Citi Handlowy.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.


Dodatkowe informacje

Szczegółowe omówienie funkcjonalności produktu, wymagań oraz warunków korzystania z produktu, jak również ryzyk z nim związanych odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu z klientem w przypadku zainteresowania tym produktem.