Akredytywa
Obsługa handlu

Akredytywa dokumentowa - to ostateczne zobowiązanie banku, który ją otworzył (na zlecenie i zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy), do honorowania zgodnej prezentacji.

Honorowanie oznacza zapłatę za okazaniem dokumentów lub podjęcie zobowiązania do zapłaty w terminie odroczonym lub akceptację weksla trasowanego ciągnionego przez beneficjenta i zapłatę za niego w terminie płatności.

Prezentacja  oznacza dostarczenie dokumentów w ramach akredytywy do banku otwierającego lub wyznaczonego.

Zgodna prezentacja oznacza prezentację, która jest zgodna z: warunkami akredytywy, Jednolitymi Zwyczajami i Praktyką dotyczącą Akredytyw Dokumentowych oraz Międzynarodową Praktyką Bankową badania dokumentów w ramach Akredytyw dokumentowych wydanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

W zależności od potrzeb Klienta (zarówno eksportera jak i importera) istnieje możliwość precyzyjnego wyboru rodzaju akredytywy. Citi Handlowy obsługuje akredytywy awizowane (niepotwierdzone), potwierdzone, płatne za okazaniem lub w terminie odroczonym, nieprzenośne, przenośne, pokryte z góry, rewolwingowe, zaliczkowe (z czerwoną lub zieloną klauzulą). W każdym z wymienionych rodzajów akredytyw Citi Handlowy może występować jako bank otwierający (mówimy wówczas o akredytywie własnej/importowej) lub bank pośredniczący (awizujący/potwierdzający akredytywę otwartą przez inny bank). Ten rodzaj akredytywy nazywany jest akredytywą obcą lub eksportową.

Bez względu na wybrany rodzaj akredytywy, zleceniodawca winien mieć na względzie, że banki uczestniczące w akredytywie zajmują się wyłącznie dokumentami a nie usługami czy towarami, do których te dokumenty się odnoszą. Oznacza to, że banki nie ponoszą odpowiedzialności za istnienie lub stan faktyczny towaru czy sposób realizacji kontraktu / umowy. Natomiast, beneficjent winien mieć na względzie, że otrzymanie zapłaty w ramach akredytywy jest uzależnione od złożenia zgodnych z warunkami akredytywy dokumentów.

Zalecamy naszym Klientom (zarówno eksporterom jak i importerom), aby przed wyborem akredytywy jako sposobu rozliczenia transakcji zapoznali się z "Jednolitymi Zwyczajami i Praktyką dotyczącą Akredytyw Dokumentowych, publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej nr 600 z 2007r.

Prowizje i koszty Citi Handlowy związane z obsługą akredytywy własnej lub obcej znajdują się w zakładce "Wyciąg z Taryf prowizji i opłat bankowych ".