Przelewy Zagraniczne
Zarządzanie finansami

Opis produktu

Citi Handlowy oferuje swoim Klientom przelewy zagraniczne, które są podstawowym produktem bankowym, umożliwiającym firmom prowadzenie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi lub z kontrahentami krajowymi (w przypadku transakcji w walutach wymienialnych). Citi Handlowy realizuje przelewy zagraniczne w oparciu o system SWIFT (The Society for Worldwide International Funds Transfer lub inaczej The Society for Worldwide International Financial Telecommunications), który charakteryzuje się wysoką jakością i szerokim zasięgiem funkcjonowania.


Przelewy zagraniczne charakteryzują się innym formatem i zakresem danych niż przelewy krajowe. Aby płatność była przeprocesowana bez opóźnień należy pamiętać o kilku ważnych zasadach przy składaniu zleceń:

  • należy zawsze podawać kod SWIFT/BIC banku beneficjenta płatności,
  • należy zawsze podawać rachunek beneficjenta - na terenie Unii Europejskiej w formacie IBAN,
  • należy zawsze podawać nazwę beneficjenta,
  • należy zawsze podawać tytuł płatności.

Brak w treści zlecenia powyższych informacji może skutkować opóźnieniem w realizacji przelewów lub naliczeniem dodatkowych opłat, związanych z poprawą zleceń.


Prowizje i koszty Citi Handlowy związane z obsługą przelewów zagranicznych znajdują się w zakładce "Wyciąg z Taryf prowizji i opłat bankowych ".