Tytuł strony
 

Lokata Rentierska

 
Mamy przyjemność zaoferować Państwu nową lokatę Citibanku - Lokatę Rentierską. Lokata Rentierska to możliwość lokowania środków na atrakcyjnych warunkach. Lokata Rentierska oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Odsetki z Lokaty Rentierskiej wypłacane są co miesiąc. Jest również możliwość wypłaty cześci środków z Lokaty bez utraty odsetek.
Oprocentowanie dla:
 

CitiGold, citione, CitiKonto

  PLN USD GBP EURO
3-10
tys.
10-100
tys.
> 100
tys.
     
6 MIESIĘCY 6,00 6,20 6,60 0,60 2,30 2,30
12 MIESIĘCY 6,20 6,40 6,70 0,70 2,45 2,35
24 MIESIĘCY 6,20 6,40 6,70 0,70 2,45 2,35
36 MIESIĘCY 6,20 6,40 6,70 0,70 2,45 2,35
46 MIESIĘCY 6,20 6,40 6,70 0,70 2,45 2,35
60 MIESIĘCY 6,20 6,40 6,70 0,70 2,45 2,35

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 8 lipca 2002 r. Odsetki przekazywane na rachunek bieżący klienta co miesiąc.

Szczegółowe informacje na temat Lokaty Rentierskiej są dostepne w oddzialach Citibanku lub CitiPhone pod numerem telefonu 0 801 32 24 84.

 
Poczštek strony
 

Citibank.com

Ochrona prywatności
Warunki ogólne
Copyright © 2001 Citicorp