Podręczniki

 • CitiDirect BE Portal – Logowanie i strona startowa
  CitiDirect BE Portal – Logowanie i strona startowa
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Logowanie i strona startowa
 • CitiDirect BE Portal – Bezpieczeństwo, wymaganie techniczne i  konfiguracja
  Informacja na temat bezpieczeństwa oraz opis wymagań systemowych i ustawień przeglądarki dla poprawnego działania CitiDirect.
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Bezpieczeństwo, wymaganie techniczne i konfiguracja
 • CitiDirect BE Portal – Płatności
  CitiDirect BE Portal – Płatności
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Płatności
 • CitiDirect BE Portal – Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty

  Generowanie raportów z sald, transakcji, wyciągów z rachunków, informacje z sald, transakcji, rachunków

  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty
 • CitiDirect BE Portal – Import
  Konfiguracja profilu importu, struktura plików importowych, procedura importu transakcji krajowych, zagranicznych, US, ZUS, Poleceń Zapłaty przy wykorzystaniu map importowych MTMS oraz Flat File, szyfrowanie importu.
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Import
 • CitiDirect BE Portal – Eksport
  Opis narzędzia, konfiguracja profilu eksportu, wybór formatu, generowanie pliku wyciągu, tworzenie własnego formatu eksportowego.
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Eksport
 • CitiDirect BE Portal – Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD)
  CitiDirect BE Portal – Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD)
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD)
 • CitiDirect BE Portal – Administrowanie systemem
  Informacja dla Administratorów CitiDirect – nadawanie użytkownikom dostępu i uprawnień do CitiDirect.
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Administrowanie systemem
 • CitiDirect BE Portal – Administrowanie systemem – Najczęściej Zadawane Pytania
  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Administrowaniem uprawnieniami użytkowników w CitiDirect.
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Administrowanie CitiDirect - Najczęściej Zadawane Pytania
 • CitiDirect BE Portal – Najczęściej zadawane pytania
  CitiDirect BE Portal – Najczęściej zadawane pytania
  Pobierz pdf CitiDirect BE Portal – Najczęściej zadawane pytania


 • Inne instrukcje
 • CitiDirect Mobile – Podręcznik Użytkownika
  Autoryzacja/zwalnianie płatności, filtrowanie płatności, szczegóły płatności, saldo rachunku, powiadomienia SMS.
  Pobierz pdf CitiDirect Mobile – Podręcznik Użytkownika
 • CitiDirect Mobile – Bezpieczeństwo
  Najczęściej zadawane pytania nt. bezpieczeństwa dostępu mobilnego.
  Pobierz pdf CitiDirect Mobile – Bezpieczeństwo
 • CitiDirect – Dostęp przez tablet
  Aplikacja na wybrane tablety z systemem iOS i Android, umożliwiająca dostęp do najważniejszych funkcji rachunku - autoryzacja i wysyłanie płatności oraz paczek płatności, bieżący podgląd sald rachunków, wizualizacje w formie map i diagramów oraz filtry widoku sald.
  Pobierz pdf CitiDirect – Dostęp przez tablet
 • Depozyty i inne wnioski
  Tworzenie wniosku, depozytu, autoryzacja i zwolnienie. Rodzaje wniosków.
  Pobierz pdf Depozyty i inne wnioski
 • Eksport – SWIFT MT940
  Opis formatu wyciągu SWIFT MT940.
  Pobierz pdf Eksport – SWIFT MT940
 • Eksport – SAP MT940
  Opis formatu wyciągu SAP MT940.
  Pobierz pdf Eksport – SAP MT940
 • Pobieranie i wysyłanie plików

  Obsługa modułu pobierania/wysyłania plików, pobieranie wyciągów PDF, innych plików.

  Pobierz pdf Pobieranie i wysyłanie plików
 • Polecenia zapłaty

  Opis, tworzenie, zwolnienie, zwolnienie listy poleceń zapłaty.

  Pobierz pdf Polecenia zapłaty
 • Powiadomienia o saldach, uznaniach lub obciążeniach

  Informacja o usłudze, konfigurowanie usługi, tworzenie subskrypcji, wyłączanie powiadomień.

  Pobierz pdf Powiadomienia o saldach, uznaniach lub obciążeniach
 • Przelew zbiorczy

  Instrukcja produktu, zastosowanie, sposób wprowadzenia do programu.

  Pobierz pdf Przelew zbiorczy
 • Stałe Zlecenia
  Wprowadzanie pojedynczej instrukcji - stałego zlecenia - określającej szczegóły i harmonogram inicjowania regularnych płatności firmy.
  Pobierz pdf Stałe Zlecenia