Podręczniki

 • CitiDirect EB Portal – Logowanie i strona startowa
  CitiDirect EB Portal – Logowanie i strona startowa
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Logowanie i strona startowa
 • CitiDirect EB Portal – Płatności.
  CitiDirect EB Portal – Płatności.
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Płatności.
 • CitiDirect EB Portal – Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty

  Generowanie raportów z sald, transakcji, wyciągów z rachunków, informacje z sald, transakcji, rachunków

  Pobierz pdf CitiDirect EB Portal – Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty
 • CitiDirect EB Portal – Import
  Konfiguracja profilu importu, struktura plików importowych, procedura importu transakcji krajowych, zagranicznych, US, ZUS, Poleceń Zapłaty przy wykorzystaniu map importowych MTMS oraz Flat File, szyfrowanie importu.
  Pobierz pdf CitiDirect EB Portal – Import
 • CitiDirect EB Portal – Import – Format Elixir
  Konfiguracja profilu importu, struktura plików importowych, procedura importu transakcji krajowych, zagranicznych, US, ZUS, Poleceń Zapłaty przy wykorzystaniu mapy importowej Elixir-0.
  Pobierz pdf CitiDirect EB Portal – Import – Format Elixir
 • CitiDirect EB Portal – Eksport
  Opis narzędzia, konfiguracja profilu eksportu, wybór formatu, generowanie pliku wyciągu, tworzenie własnego formatu eksportowego.
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Eksport
 • CitiDirect EB Portal – Administrowanie systemem
  Informacja dla Administratorów CitiDirect – nadawanie użytkownikom dostępu i uprawnień do CitiDirect.
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Administrowanie systemem
 • CitiDirect EB Portal – Administrowanie systemem – Najczęściej Zadawane Pytania
  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Administrowaniem uprawnieniami użytkowników w CitiDirect.
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Administrowanie CitiDirect - Najczęściej Zadawane Pytania
 • CitiDirect EB Portal – Nowe możliwości
  CitiDirect EB Portal – Nowe możliwości
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Nowe możliwości
 • CitiDirect EB Portal – Najczęściej zadawane pytania
  CitiDirect EB Portal – Najczęściej zadawane pytania
  Pobierz pdfCitiDirect EB Portal – Najczęściej zadawane pytania
 • CitiDirect Mobile – Podręcznik Użytkownika
  Autoryzacja/zwalnianie płatności, filtrowanie płatności, szczegóły płatności, saldo rachunku, powiadomienia SMS.
  Pobierz pdfCitiDirect Mobile – Podręcznik Użytkownika
 • CitiDirect Mobile – Bezpieczeństwo
  Najczęściej zadawane pytania nt. bezpieczeństwa dostępu mobilnego.
  Pobierz pdfCitiDirect Mobile – Bezpieczeństwo
 • CitiDirect – Dostęp przez tablet
  Aplikacja na wybrane tablety z systemem iOS i Android, umożliwiająca dostęp do najważniejszych funkcji rachunku - autoryzacja i wysyłanie płatności oraz paczek płatności, bieżący podgląd sald rachunków, wizualizacje w formie map i diagramów oraz filtry widoku sald.
  Pobierz pdfCitiDirect – Dostęp przez tablet


 • Inne instrukcje
 • Bezpieczeństwo, wymagania techniczne i konfiguracja
  Informacja na temat bezpieczeństwa oraz opis wymagań systemowych i ustawień przeglądarki dla poprawnego działania CitiDirect.
  Pobierz pdfBezpieczeństwo, wymagania techniczne i konfiguracja
 • Depozyty i inne wnioski
  Tworzenie wniosku, depozytu, autoryzacja i zwolnienie. Rodzaje wniosków.
  Pobierz pdf Depozyty i inne wnioski
 • Dodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java
  Dodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java.
  Pobierz pdfDodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java
 • Eksport
  Opis narzędzia, konfiguracja profilu eksportu, wybór formatu, generowanie pliku wyciągu, tworzenie własnego formatu eksportowego.
  Pobierz pdfEksport
 • Eksport – SWIFT MT940
  Opis formatu wyciągu SWIFT MT940.
  Pobierz pdfEksport – SWIFT MT940
 • Eksport – SAP MT940
  Opis formatu wyciągu SAP MT940.
  Pobierz pdfEksport – SAP MT940
 • Import
  Konfiguracja profilu importu, struktura plików importowych, procedura importu transakcji krajowych, zagranicznych, US, ZUS, Poleceń Zapłaty przy wykorzystaniu map importowych MTMS oraz Flat File, szyfrowanie importu.
  Pobierz pdf Import
 • Import – Elixir
  Konfiguracja profilu importu, struktura plików importowych, procedura importu transakcji krajowych, zagranicznych, US, ZUS, Poleceń Zapłaty przy wykorzystaniu mapy importowej Elixir-0.
  Pobierz pdf Import – Elixir
 • Logowanie
  Proces logowania, wybór języka, obsługa tokena, ustawianie własnych preferencji.
  Pobierz pdfLogowanie
 • Płatności
  Przelew krajowy, zagraniczny, przelew typu SEPA, elektroniczny przekaz pocztowy, zakładanie i zarządzanie wzorcami, biblioteka wzorców.
  Pobierz pdf Płatności
 • Pobieranie i wysyłanie plików

  Obsługa modułu pobierania/wysyłania plików, pobieranie wyciągów PDF, innych plików.

  Pobierz pdfPobieranie i wysyłanie plików
 • Polecenia zapłaty

  Opis, tworzenie, zwolnienie, zwolnienie listy poleceń zapłaty.

  Pobierz pdf Polecenia zapłaty
 • Powiadomienia o saldach, uznaniach lub obciążeniach

  Informacja o usłudze, konfigurowanie usługi, tworzenie subskrypcji, wyłączanie powiadomień.

  Pobierz pdf Powiadomienia o saldach, uznaniach lub obciążeniach
 • Przelew zbiorczy

  Instrukcja produktu, zastosowanie, sposób wprowadzenia do programu.

  Pobierz pdf Przelew zbiorczy
 • Stałe Zlecenia
  Wprowadzanie pojedynczej instrukcji - stałego zlecenia - określającej szczegóły i harmonogram inicjowania regularnych płatności firmy.
  Pobierz pdfStałe Zlecenia
 • Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty

  Generowanie raportów z sald, transakcji, wyciągów z rachunków, informacje z sald, transakcji, rachunków

  Pobierz pdf Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty
 • Zmiana sposobu logowania i nowy układ menu
  Zmiana sposobu logowania i nowy układ menu.
  Pobierz pdfZmiana sposobu logowania i nowy układ menu