krok 1, 2

LOGOWANIE
Pierwsze logowanie

Przy pierwszym logowaniu do Citibank Online wpisz numer swojej karty (płatniczej lub kredytowej) oraz przypisany do niej PIN do bankomatu.