Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Yπηρεσία Citibank Alerts

Εγγραφή

Από το μενού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επιλέξτε SMS & Email Alerts.Συμπληρώνετε Email, Αριθμό κινητού και αφού διαβάσετε τους όρους κάνετε κλικ στο κουτάκι "Ναι, διάβασα και συμφωνώ..."

Σημαντικό: Αν τα στοιχεία είναι ήδη συμπληρωμένα σημαίνει ότι έχετε ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία (είτε σε κάποιο κατάστημά μας, είτε μέσω Citiphone).
Διαμόρφωση προφίλ

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε:

 • Ποιά μηνύματα θα παίρνετε
 • Σε ποιό λογαριασμό (τραπεζικό ή πιστωτικής κάρτας αντίστοιχα)
      το κάθε μήνυμα μπορείτε να το λαμβάνετε για έναν ή για όλους τους λογαριασμούς σας
 • Με τι τρόπο (email ή SMS)
 • Με ποιά συχνότητα
 • Επιβεβαίωση προφίλ

  Οθόνη επιβεβαίωσης προφίλ για τα Citibank Alerts.     
   
   
   
  Συχνές Ερωτήσεις
   

  Citibank Online
  Συνδεθείτε

   

   

   

   

   


  Citibank.gr


  Εχεμύθεια
  Όροι και επισημάνσεις
  Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
  © Copyright 2005 Citicorp