Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Υπηρεσία e-Statement Καρτών

Εγγραφή

Από το μενού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επιλέξτε e-Statement Καρτών.
1. Από το drop-down επιλέξτε την κάρτα για την οποία θέλετε να εγγραφείτε.
2. "Τικάρετε" στο Ναι.
3. Συνέχεια.


4. Συμπληρώστε το email σας.
5. Συνέχεια.
Οθόνη ολοκλήρωσης εγγραφής.


Υπενθύμιση: Με την εγγραφή σας, η ταχυδρομική αποστολή μηνιαίων λογαριασμών για τη συγκεκριμένη κάρτα θα σταματήσει.Αναζήτηση λογαριασμών

Από το μενού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ επιλέξτε Αναζήτηση Λογ/μών Πιστωτικών Καρτών.
1. Από το drop-down επιλέξτε την κάρτα για την οποία θέλετε να δείτε ένα λογαριασμό.
2. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να δείτε και στη συνέχεια ανοίξτε ή αποθηκεύστε το pdf.   
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Citibank Online
Συνδεθείτε

 

 

 

 

 


Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp