Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Δικαιούχοι


! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η προσθήκη και ενεργοποίηση δικαιούχου είναι απαραίτητη για όλες τις πληρωμές προς τρίτους.
Συγκεκριμένα, απαιτείται στις εξής συναλλαγές:

    - Μεταφορά χρημάτων σε τρίτους στη Citibank ή σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα
    - Πληρωμή πιστωτικών καρτών τρίτων στη Citibank ή σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα
    - Πάγιες εντολές μεταφοράς χρημάτων

Διαδικασία «Ενεργοποίηση Δικαιούχων»
Για την ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων θα πρέπει, αφού τον/τους προσθέσετε να καλέσετε την υπηρεσία Citiphone Banking, στο 210 929 0190, και να ζητήσετε την ενεργοποίησή του(ς), χρησιμοποιώντας τον Κωδικό σας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΤPIN).

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιήσετε έναν δικαιούχο μέσα σε πέντε ημέρες, διαγράφεται από το σύστημα.


 
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Citibank Online
Συνδεθείτε

 

 

 

 

 


Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp