Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Πληροφορίες Λογαριασμών


  • Περίληψη Λογαριασμών
  • Υπόλοιπα Λογαριασμών και Κινήσεις
  • Αποθήκευση Κινήσεων Λογαριασμών
    Αφορά Τραπεζικούς Λογαριασμούς μόνο
  • Αναζήτηση Λογαρισμών Πιστωτικών Καρτών
    Για να δείτε τους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών σας Citibank & Diners Club πρέπει να έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία e-statement
  • Προγράμματα Ανταμοιβής Πιστωτικών Καρτών

 
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Citibank Online
Συνδεθείτε

 

 

 

 

 


Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp