Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Σύνδεση στο Citibank Online την πρώτη φορά (εγγραφή)

Στην αρχική σελίδα Σύνδεσης στο Citibank Online, κάντε κλικ στο κουμπί «Πρώτη φορά εδώ;», για να ορίσετε Όνομα Χρήστη και Κωδικό.

   
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Citibank Online
Συνδεθείτε

 

 

 

 

 


Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp