Σύνδεση στο
Citibank Online
Πληροφορίες Λογαριασμών
Μεταφορές και Πληρωμές
Προσθήκη Δικαιούχου
Υπηρεσίες
Απαραίτητος εξοπλισμός

 

 

Citibank Online - Οδηγός Χρήσης
 

Σύνδεση στο Citibank Online


 

 

 

* Για να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την Citi/Debit Card σας, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Citibank Online σε ένα κατάστημα Citibank, ή καλώντας το Citiphone στο 210 9290 190.

 
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Citibank Online
Συνδεθείτε

 

 

 

 


Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp