εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Εχεμύθεια

 

Εχεμύθεια για τους Καταναλωτές στον όμιλο Citi

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Έχετε επιλογές:

Ως πελάτης του ομίλου Citi, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο που θα μεταβιβάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Ως προς αυτό σας συνιστούμε να επιλέγετε τρόπους που μας δίνουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που θα σας βοηθήσουν να καλύψετε τις οικονομικές σας ανάγκες και να επιτύχετε τους στόχους σας.

Ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητά μας. Προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες διατηρώντας υλικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας που ανταποκρίνονται τις απαιτήσεις του Νόμου. Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας για την σωστή διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τρίτες εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών, απαιτούμε από αυτές να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνουν.

 

 
 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ