εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Εχεμύθεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Citibank. Σε αυτή τη σελίδα σας παρουσιάζουμε την πολιτική μας σε σχέση με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία μας δηλώσετε όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας στο Διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο που τα προστατεύουμε σε κάθε περίπτωση που συναλλάσσεστε μαζί μας: στα καταστήματα, στα ATM και στο τηλέφωνο.

Εχεμύθεια της Citibank για το Διαδίκτυο

  1. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Citibank και να πληροφορείστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διαβάσετε τις εταιρικές ανακοινώσεις μας, να ενημερωθείτε για την ζήτηση σε νέες θέσεις εργασίας ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, χωρίς να μας δώσετε πληροφορίες που σας αφορούν.

  2. Αν μας δώσετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά στοιχεία σας, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους
    "όρους εχεμύθειας του ομίλου Citi για τους ιδιώτες."

Η ιστοσελίδα www.citibank.gr της Citibank δεν χρησιμοποιεί "cookies".

Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας συναλλαγών, χρησιμοποιούμε ένα "cookie” στο Citibank Online. Το "cookie" περιέχει κρυπτογραφημένη πληροφορία, απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών μέσω του Citibank Online και αποθηκεύεται μόνο για το διάστημα που διαρκεί η πλοήγηση σας στο Citibank Online. Το "cookie" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλη ιστοσελίδα εκτός από εκείνη που το δημιούργησε. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη χρήση των "cookies", μέσω της εφαρμογής πλοήγησης/browser που χρησιμοποιείτε ώστε να σας ειδοποιεί κάθε φορά που σας αποστέλλονται “cookies “ και να τα αποφεύγετε, ή ακόμα και να τα απενεργοποιήσετε μόνιμα.

Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή ή απενεργοποίηση των "cookies" καθιστά ανέφικτη τη χρήση του Citibank Online. Η καταχώρηση του Κωδικού μιας χρήσης στο Citibank Online υποδηλώνει ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε την χρήση του "cookie" στο Citibank Online.

Για γενικές πληροφορίες σε σχέση με τα cookies, πατήστε εδώ.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τις μεταφορές κεφαλαίων μέσω SWIFT

Η Citibank International plc σας ενημερώνει ότι, εφόσον για την ολοκλήρωση της συναλλαγής χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες της SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), που εδρεύει στο Βέλγιο (διαδικτυακός τόπος www.swift.com), τα δεδομένα που αφορούν στη συναλλαγή θα διαβιβαστούν σε αυτή, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει για λόγους ασφαλείας σε εφεδρικό αρχείο (back up) που τηρεί στις ΗΠΑ. Στο αρχείο αυτό, στο οποίο καταχωρούνται όμοια δεδομένα από τις Τράπεζες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαίωμα πρόσβασης έχουν αρχές των ΗΠΑ (όπως το Υπουργείο Οικονομικών), με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

 
 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ