προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Εχεμύθεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Citibank. Σε αυτή τη σελίδα σας παρουσιάζουμε την πολιτική μας σε σχέση με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία μας δηλώσετε όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας στο Διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο που τα προστατεύουμε σε κάθε περίπτωση που συναλλάσσεστε μαζί μας: στα καταστήματα, στα ATM και στο τηλέφωνο.

Εχεμύθεια της Citibank για το Διαδίκτυο

  1. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Citibank και να πληροφορείστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διαβάσετε τις εταιρικές ανακοινώσεις μας, να ενημερωθείτε για την ζήτηση σε νέες θέσεις εργασίας ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, χωρίς να μας δώσετε πληροφορίες που σας αφορούν.

  2. Αν μας δώσετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά στοιχεία σας, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους
    "όρους εχεμύθειας του ομίλου Citi για τους ιδιώτες."

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή για λόγους ασφαλείας, θα χρησιμοποιούμε σε κάποιες περιπτώσεις ένα "cookie" Το cookie είναι μια πληροφορία την οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης / browser που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να ανακτηθεί. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλη ιστοσελίδα εκτός από εκείνη που το δημιούργησε. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση όπως π.χ. για να καταγράψουμε το ενδιαφέρον σας για ενημέρωση σε προϊόντα μας ή για να αποθηκεύσουμε κάποιον κωδικό σας, ώστε να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα περισσότερα cookies διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Σε καμμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με άλλο μέσο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή πλοήγησης / browser που χρησιμοποιείτε, ώστε να σας ειδοποιεί κάθε φορά που σας αποστέλλονται cookies, ώστε να τα αποφεύγετε.

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τις μεταφορές κεφαλαίων μέσω SWIFT

Η Citibank International plc σας ενημερώνει ότι, εφόσον για την ολοκλήρωση της συναλλαγής χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες της SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), που εδρεύει στο Βέλγιο (διαδικτυακός τόπος www.swift.com), τα δεδομένα που αφορούν στη συναλλαγή θα διαβιβαστούν σε αυτή, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει για λόγους ασφαλείας σε εφεδρικό αρχείο (back up) που τηρεί στις ΗΠΑ. Στο αρχείο αυτό, στο οποίο καταχωρούνται όμοια δεδομένα από τις Τράπεζες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαίωμα πρόσβασης έχουν αρχές των ΗΠΑ (όπως το Υπουργείο Οικονομικών), με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

 
 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ