προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Δελτία 2014
Δελτία 2013
Δελτία 2012
Δελτία 2011
Δελτία 2010
Δελτία 2009
Βραβείο Δημοσιογραφικής Αριστείας
Δελτία Τύπου


 

Νέο πρόγραμμα "Managing Your Wealth" Educational Series από τη Citi.
Μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για τη Διαχείριση Περιουσίας από τη Citi.

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013.

Πιστή στο στρατηγικό της στόχο να γίνει το κορυφαίο retail wealth management business στην Ελλάδα και στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την περιουσία τους, η Citi δημιούργησε το πρόγραμμα “Managing Your Wealth” Educational Series. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων που στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν τους πελάτες της στις βασικές αρχές της διαχείρισης περιουσίας.
Οι δράσεις του προγράμματος προχωρούν πέρα από την προϊοντική πλατφόρμα και τη συμβουλευτική υποστήριξη και περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Το εκπαιδευτικό έντυπο Citi “Managing Your Wealth”, με μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως τη δυναμική διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων και την κατανομή τους, την προστασία της περιουσίας του πελάτη κ.λπ και είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Citibank.

2. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια «Wealth Education Seminar Series» προς πελάτες που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημερώνουν σε θέματα που άπτονται της προσωπικής διαχείρισης της περιουσίας των πελατών.

3. Ενημερωτικά Σεμινάρια για τη φορολογία που παρέχονται από την Deloitte, με στόχο την κατατόπιση σχετικά με το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον και την ενημέρωση σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις αυτού στην περιουσία τους.

4. Εκπαιδευτικά Άρθρα Διαχείρισης Περιουσίας και Βιβλιοθήκη στο Διαδίκτυο. Τα άρθρα περιλαμβάνονται στο περιοδικό Investor που αποστέλλεται στους πελάτες 4 φορές το χρόνο. Εκπαιδευτική ύλη είναι επίσης διαθέσιμη και θα επιδεικνύεται από τους Προσωπικούς Συμβούλους της Citi στους πελάτες μέσω iPad. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργηθεί και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τη διαχείριση περιουσίας.

5. Next Generation Investment Camps με ολοήμερες εκδηλώσεις για τους γόνους των πελατών, προκειμένου να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές διαχείρισης περιουσίας με έναν ευχάριστο τρόπο.

6. Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις με πελάτες και ενημερώσεις στρογγυλής τραπέζης, με αφορμή νέα  ερευνητικά δεδομένα για τις αγορές καθώς και για άλλα επενδυτικά θέματα.  
Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Περιουσίας της Citi, κ. Gidon Kessel δήλωσε με αφορμή το ξεκίνημα του προγράμματος: «Μέσα από τα educational series, η Citi επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για όλο και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, με στόχο να μοιραστεί μαζί τους τη γνώση που θα τους βοηθήσει να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις τους και τις ανάγκες προστασίας της περιουσίας τους».

 

Σημείωση: Τα επενδυτικά προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιρειών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του. 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ