προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Δελτία 2014
Δελτία 2013
Δελτία 2012
Δελτία 2011
Δελτία 2010
Δελτία 2009
Βραβείο Δημοσιογραφικής Αριστείας
Δελτία Τύπου


 

Στην 1η θέση εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών του ΧΑΑ το Τμήμα Θεματοφυλακής της Citi Ελλάδος και το Μάρτιο 2013.

 

 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος κατέλαβε την 1η θέση εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το Μάρτιο 2013.

Συγκεκριμένα, η Citibank Ελλάδος πρώτευσε και στις δύο ως άνω κατηγορίες με ποσοστό 18,79% στην εκκαθάριση και 33,10% στο διακανονισμό επί του συνόλου των συναλλαγών. (*αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων στο: http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=131270)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος καταλαμβάνει συνεχώς την 1η θέση στον διακανονισμό συναλλαγών από το 4ο τρίμηνο του 2010, οπότε και για πρώτη φορά εκδόθηκαν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τέτοια στατιστικά στοιχεία, με αφορμή την εισαγωγή Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών στην αγορά των μετοχών (από 27/9/2010).

Το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank (Securities & Fund Services, Institutional Clients Group), λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989 και προσφέρει σε θεσμικούς επενδυτές υπηρεσίες, για τις οποίες επί 14 συνεχή έτη βραβεύεται (Top Rated) από μία εκ των πλέον έγκυρων ερευνών του χώρου (Global Custodian Survey).

Οι υπηρεσίες Θεματοφυλακής της τράπεζας απευθύνονται τόσο σε Έλληνες και αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε ελληνικά χρηματιστηριακά προϊόντα και κρατικούς τίτλους της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και σε Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν στο εξωτερικό αντιστοίχως, μέσω ενός μοναδικού δικτύου που εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο.

  

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ