προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Δελτία 2014
Δελτία 2013
Δελτία 2012
Δελτία 2011
Δελτία 2010
Δελτία 2009
Βραβείο Δημοσιογραφικής Αριστείας
Δελτία Τύπου


 

Στην 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών του ΧΑΑ το Τμήμα Θεματοφυλακής της Citi Ελλάδος και το 1ο 6μηνο του 2011.

 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος κατέλαβε την 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το 1o 6μηνο του 2011.

Συγκεκριμένα, η Citibank Ελλάδος πρώτευσε και στις δύο ως άνω κατηγορίες εκκαθαρίζοντας 15,58% του συνολικού όγκου κατά το 1ο 6μηνο 2011 και διεκπεραιώνοντας 27,58% επί του συνόλου των συναλλαγών για την ίδια περίοδο. (αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων στο http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=131270).

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 4ο τρίμηνο του 2010, οπότε και για πρώτη φορά εκδόθηκαν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τέτοια στατιστικά στοιχεία, με αφορμή την εισαγωγή Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών στην αγορά των μετοχών από την 27/9/2010, το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος καταλαμβάνει συνεχώς την 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ενδεικτικά,  σημειώνεται ότι και για το 1ο τρίμηνο του 2011, το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος κατέλαβε την 1η θέση και στις δύο ως άνω κατηγορίες εκκαθαρίζοντας 15,17% και διεκπεραιώνοντας 27,13% επί του συνόλου των συναλλαγών.

Το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank (Securities & Fund Services, Global Transaction Services), λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989 και προσφέρει σε θεσμικούς επενδυτές υπηρεσίες, για τις οποίες επί 12 συνεχή έτη βραβεύεται (top rated) από μία εκ των πλέον έγκυρων ερευνών του χώρου (Global Custodian Survey), καθώς και από αυτές των Global Investor και ICFA (International Custody & Funds Administration).

Οι υπηρεσίες της τράπεζας απευθύνονται τόσο σε Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίοι επενδύουν σε ελληνικά χρηματιστηριακά προϊόντα και τίτλους της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και σε Έλληνες, οι οποίοι επενδύουν στο εξωτερικό αντιστοίχως, μέσω ενός μοναδικού δικτύου που εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Citi

Η Citibank στην Ελλάδα
Η Citibank εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1964 αρχικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ναυτιλιακού και του Τομέα των Μεγάλων Επιχειρήσεων (Corporate). Τη δεκαετία του ’80 ξεκίνησε η επέκταση στη Λιανική Τραπεζική.  Σήμερα διατηρεί ηγετική θέση στη χώρα στους τομείς: Κάρτες, Citigold Personal Banking, Παγκόσμιες Υπηρεσίες Συναλλαγών, Θεματοφυλακή, Ανάδοχοι ελληνικών ομολόγων, Αγορές Συναλλάγματος, εμπορευμάτων και παραγώγων.  H Citibank διαθέτει 41 καταστήματα στην ελληνική αγορά.  Για επιπλέον πληροφορίες:  www.citibank.gr  

Citi
Η μητρική εταιρεία Citi αποτελεί ηγετικό οργανισμό χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο με 200 εκατομμύρια πελάτες και παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες. H Citi παρέχει μία ευρεία σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής και των πιστωτικών, εταιρικών, επενδυτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών θεματοφυλακής, παγκοσμίων συναλλαγών και διαχείρισης κεφαλαίου για ιδιώτες, εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς. Για επιπλέον πληροφορίες: www.citigroup.com ή www.citi.com.

 

 

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ