προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Δελτία 2014
Δελτία 2013
Δελτία 2012
Δελτία 2011
Δελτία 2010
Δελτία 2009
Βραβείο Δημοσιογραφικής Αριστείας
Δελτία Τύπου


 

Στην 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών του ΧΑΑ για το 4ο τρίμηνο του 2010 το Τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος.

 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος κατέλαβε την 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το 4ο τρίμηνο του 2010, όταν και για πρώτη φορά εκδόθηκαν τέτοια στατιστικά στοιχεία με αφορμή την εισαγωγή Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών στην αγορά των μετοχών από την 27/9/2010.

Συγκεκριμένα, η Citibank Ελλάδος πρώτευσε και στις δύο ως άνω κατηγορίες εκκαθαρίζοντας 16.55% και διεκπεραιώνοντας 28.50% επί του συνόλου των συναλλαγών. (αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων στο http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=111289)

Το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank (Securities & Fund Services, Global Transaction Services), λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989 και προσφέρει σε θεσμικούς επενδυτές υπηρεσίες, για τις οποίες επί 12 συνεχή έτη βραβεύεται (top rated) από μία εκ των πλέον έγκυρων ερευνών του χώρου (Global Custodian Survey), καθώς και από αυτές των Global Investor και ICFA (International Custody & Funds Administration).

Οι υπηρεσίες της τράπεζας απευθύνονται τόσο σε Έλληνες και αλλοδαπούς οι οποίοι επενδύουν σε ελληνικά χρηματιστηριακά προϊόντα και τίτλους της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και στους Έλληνες, οι οποίοι επενδύουν στο εξωτερικό αντιστοίχως, μέσω ενός μοναδικού δικτύου που εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο.

 

 

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ