προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Αμοιβές & Παροχές
Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
Αμοιβές και ΠαροχέςΟι αμοιβές ενισχύονται από μια σειρά ιδιαίτερα ανταγωνιστικών πρόσθετων παροχών όπως συνταξιοδοτικά προγράμματα και ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η ανταμοιβή με βάση την απόδοση αποτελεί τη φιλοσοφία του προγράμματος αμοιβών εξασφαλίζοντας την επιβράβευση της ατομικής συμμετοχής στα εταιρικά αποτελέσματα.

 

 

 

 

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ