προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Αμοιβές & Παροχές
Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
Εκπαίδευση και ΑνάπτυξηΒασικός στόχος του οργανισμού είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, με συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για κάθε θέση εργασίας ώστε να αποτελεί τη βάση για διεύρυνση των γνώσεων των εργαζομένων:
 • On-line διαδικασίες αξιολόγησης της Απόδοσης και καταγραφής Πλάνων Ανάπτυξης
 • Διαρκής οn-line Εκπαίδευση και Webex Conferences στην τραπεζική και αρχές διοίκησης
 • Ακαδημίες Νέο-εισερχομένων
 • Ακαδημίες Ανάπτυξης Προϊσταμένων
 • Διαρκείς πιστοποιήσεις στα τραπεζικά προϊόντα
 • Eκπαιδεύσεις με Εξειδικευμένα στελέχη της CITI από το εξωτερικό
 • Πρακτικές Εντοπισμού Ταλέντων και Διαδοχής
 • Πρακτικές Mentoring και Coaching
 • Management Associate Programs
 • Mαθαίνοντας τη CITI
 • Προσωπικές συναντήσεις με το HR
 • Ανάπτυξη με συμμετοχή σε δια - τμηματικά έργα σε όλη τη CITI Ελλάδας
 • Συμμετοχές σε συνέδρια

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ