προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
CitiPrivilege
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Σύνθετα Ομόλογα

 

Σύνθετα Ομόλογα

Τα Σύνθετα Ομόλογα είναι επενδυτικά προϊόντα για εσάς που επιθυμείτε να επενδύσετε στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με προστατευμένο* το κεφάλαιό σας με ελάχιστο ποσό επένδυσης 10.000 ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ μέσω Δημόσιας Εγγραφής ή με ελάχιστο ποσό επένδυσης 100.000 ευρώ ή 140.000 δολάρια ΗΠΑ μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

*Η προστασία κεφαλαίου παρέχεται από τον εκδότη των Τίτλων.


Ενημερωτικά Δελτία

Τελικοί Όροι

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ