εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Στη Schroders, η διαχείριση χαρτοφυλακίων είναι η επιχειρηματική μας δραστηριότητα και οι στόχοι μας βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους των πελατών μας - τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Διαχειριζόμαστε 199,6 δισ. λίρες Αγγλίας (239,4 δισ. ευρώ/318,9 δισ. δολάρια) για λογαριασμό θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών υψηλής καθαρής θέσης από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών σε μετοχικούς τίτλους, τίτλους σταθερού εισοδήματος και εναλλακτικών επενδύσεων.

Απασχολούμε 33 ταλαντούχα άτομα σε όλο τον κόσμο, τα οποία εργάζονται σε 26 γραφεία σε 2927 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, την Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, κοντά στις αγορές στις οποίες επενδύουμε και κοντά στους πελάτες μας.
Η Schroders έχει αναπτυχθεί υπό σταθερή ιδιοκτησία για πάνω από 200 έτη και η μακροπρόθεσμη σκέψη διέπει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις επενδύσεις, τις σχέσεις με τους πελάτες και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

Πηγή: Schroders, όλα τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα μέχρι τις 31/03/2012.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Schroders και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ