εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Η Pioneer Investments έχει μια ιστορία με την οποία λίγες μόνο εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να συγκριθούν. Η ναυαρχίδα μας, το Pioneer Fund, που γιόρτασε την 80 επέτειο του στις 13 Φεβρουαρίου 2008, είναι το τρίτο κατά σειρά παλαιότητας αμοιβαίο κεφάλαιο στις ΗΠΑ.

Όχι μόνο άντεξε στις συνθήκες μεταβλητότητας στις αγορές, αλλά είχε καλύτερη απόδοση από τις κοινές μετοχές, τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, τα Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ, και τον πληθωρισμό από τη σύστασή του το 1928. Η καινοτομία είναι κομμάτι της κληρονομιάς μας. Έχοντας πρωτοστατήσει στην ίδρυση του σύγχρονου κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων στις ΗΠΑ, η Pioneer Investments έχει πρωτεύοντα ρόλο και στη δημιουργία της αντίστοιχης αγοράς στην Ευρώπη.

Υπήρξαμε η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που έθεσε σε κυκλοφορία επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια στην Ιταλία, η πρώτη που ενέγραψε αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια στη Γερμανία σύμφωνα με τον Νόμο Περί Επενδύσεων της Αλλοδαπής, και η πρώτη που διέθεσε επενδυτικά Α/Κ ανοιχτού τύπου στην Πολωνία. Το 2002 εξαγοράσαμε τον όμιλο Momentum Group ο οποίος, πιστός στην παράδοση της Pioneer Investments στην καινοτομία, είναι μεταξύ των ιδρυτών του κλάδου των hedge funds. Τον Οκτώβριο του 2000 η UniCredito Italiano S.p.A. (σήμερα UniCredit) ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Pioneer Group, Inc., ενισχύοντας περαιτέρω τον ορίζοντα των δραστηριοτήτων της στη διαχείριση κεφαλαίων στο Μιλάνο και το Δουβλίνο. Μετά την ενοποίηση αυτών των ισχυρών οίκων επενδύσεων, η Pioneer Investments ενδυνάμωσε περαιτέρω τη θέση της, βοηθούμενη από τη συγχώνευση των UCI και HypoVereinsbank το 2006 και επεκτείνοντας τις διεθνείς δραστηριότητές της σε νέες αγορές.

Η Pioneer Investments παρέχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων που περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδύσεις, και δομημένα προϊόντα, σε ένα πελατολόγιο θεσμικών, εταιρικών, ενδιάμεσων και ιδιωτών επενδυτών σε όλο τον κόσμο. Διαθέτουμε επενδυτικά κέντρα στη Βοστόνη, το Δουβλίνο και το Λονδίνο, που υποστηρίζονται από τα κατά τόπους κέντρα ανά τον κόσμο, με υπό διαχείριση κεφάλαια που ανέρχονται σε 162 δις ευρώ (κατά την 30η Δεκεμβρίου 2011). Η Pioneer Investments έχει τα κεντρικά γραφεία της στο Μιλάνο, ενώ η παρουσία της εκτείνεται σε 27 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η επενδυτική διαδικασία που ακολουθούμε είναι ενεργός, βασίζεται στην επιμέρους επιλογή τίτλων (bottom-up) και κατευθύνεται από την έρευνα, σύμφωνα με τις αρχές των θεμελιωδών επενδύσεων που διέπουν τη λειτουργία της Pioneer Investments από το 1928. Η θεμελιώδης έρευνα μετοχών που εφαρμόζουμε ακολουθεί την προσέγγιση bottom-up (που δίνει έμφαση πρωταρχικώς στις εταιρείες, μετά στους κλάδους, και μετά στην ευρύτερη οικονομία), με ποσοστό 90%* να διεξάγεται εσωτερικά από τους αναλυτές μετοχικής έρευνας που διαθέτουμε, με 41* αναλυτές μετοχών οι οποίοι εδρεύουν στα βασικά επενδυτικά κέντρα μας στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία και επισκέπτονται περισσότερες από 3.000* εταιρείες κάθε χρόνο. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η Pioneer Investments μπορεί να διαμορφώνει εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των κλάδων και των εταιρειών στο παρελθόν, τον τρόπο που θα κινηθούν στο μέλλον, και τα αποτελέσματα που θα έχουν αυτές οι μεταβλητές για τις τιμές των μετοχών. Στη διαδικασία αυτή εντάσσουμε και έναν σημαντικό ποσοτικό συντελεστή που στηρίζει την εργασία της θεμελιώδους ανάλυσης παρέχοντας παράλληλα έναν καλό ελεγκτικό μηχανισμό για τους επενδυτικούς κινδύνους στα αμοιβαία κεφάλαιά μας.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Pioneer Investments και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ