εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Η Pictet & Cie ιδρύθηκε το 1805. Η Τράπεζα ανήκει εξ ολοκλήρου σε οκτώ Εταίρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται επίσης στη διοίκηση του Ομίλου. Η Pictet αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της Ελβετίας και το ποσό των υπό διαχείριση κεφαλαίων ανέρχεται συνολικά στα 277 δις ευρώ (κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011). Η Pictet δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διαχείριση κεφαλαίων και σε συναφείς υπηρεσίες. Η Τράπεζα δεν ασκεί εμπορικές δραστηριότητες και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Ο Όμιλος Pictet παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων παγκοσμίως και η δέσμευσή του στην εξυπηρέτηση του πελάτη βασίζεται σε μια παράδοση άνω των 200 ετών. Τα 21 γραφεία που διαθέτει ανά τον κόσμο δίνουν στην Pictet μια πραγματικά παγκόσμια διάσταση. Η Pictet θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εξειδικευμένους επενδυτικούς οίκους στην ηπειρωτική Ευρώπη και διαχειρίζεται κεφάλαια για ένα ευρύ φάσμα θεσμικών και ιδιωτών πελατών. Η εξειδικευμένη πείρα της Pictet στη διαχείριση κεφαλαίων εκτείνεται στους χώρους του Private Banking, της Διαχείρισης Κεφαλαίων για Θεσμικούς Επενδυτές, και των Επενδυτικών Κεφαλαίων. Το εύρος των προϊόντων της καλύπτει όλες τις γνωστές κατηγορίες επενδύσεων, καθώς και πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα παγκόσμια αμοιβαία κεφάλαια κλάδων και κάποια πιο ειδικά μετοχικά Α/Κ όπως τα χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών ή μικρότερων επιχειρήσεων.

 

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Pictet και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ