εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Τελικοί Όροι

 


 

Περίοδος προσφοράς: Ιανουάριος

Range Accrual Fixed Rate Notes IV USD (XS1007808105)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXIX EUR (XS1005189961)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXIX EUR (XS1005189961)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXX EUR (XS1005189706)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXX EUR (XS1005189706)

Περίοδος προσφοράς: Φεβρουάριος

Range Accrual Fixed Rate Notes V USD (XS1023902700)

Tech Stocks Linked Notes EUR (XS1022524117)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes EUR (XS1022524117)

Tech Stocks Linked Notes USD (XS1022530866)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes USD (XS1022530866)

Tech Stocks Linked Notes II EUR (XS1032757178)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes II EUR (XS1032757178)

Περίοδος προσφοράς: Μάρτιος

Fixed to Capped Floating Rate Notes VII USD

Tech Stocks Linked Notes III EUR (XS1015517094)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes III EUR (XS1015517094)

Tech Stocks Linked Notes III USD (XS1015516526)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes III USD (XS1015516526)

Tech Stocks Linked Notes IV EUR (XS1015516872)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes IV EUR (XS1015516872)

Tech Stocks Linked Notes IV USD (XS1015516799)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes IV USD (XS1015516799)

Περίοδος προσφοράς: Απρίλιος

Developed Markets Stock Indices Notes EUR (XS1046409741)

Range Accrual Fixed Rate Notes VI USD (XS1048089483)

Tech Stocks Linked Notes V EUR (XS1054240517)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes V EUR (XS1054240517)

Tech Stocks Linked Notes V USD (XS1054240350)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes V USD (XS1054240350)

Tech Stocks Linked Notes VI EUR (XS1054244188)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes VI EUR (XS1054244188)

Tech Stocks Linked Notes VI USD (XS1054240434)

Περίληψη Τελικών Όρων Tech Stocks Linked Notes VI USD (XS1054240434)

Περίοδος προσφοράς: Μάιος

Range Accrual Fixed Rate Notes VII USD (XS1061655053)

Stocks Linked Locker Notes EUR (XS1029879852)

Stocks Linked Locker Notes USD (XS1029879779)

Stocks Linked Locker Notes II EUR (XS1029882724)

Stocks Linked Locker Notes II USD (XS1029882641)

Περίοδος προσφοράς: Ιούνιος

Range Accrual Fixed Rate Notes IX USD (XS1073159698)

Medical Stocks Linked Notes EUR (XS1068504619)

Medical Stocks Linked Notes USD (XS1068504700)

Medical Stocks Linked Notes II EUR (XS1068504536)

Medical Stocks Linked Notes II USD (XS1068504882)

 


 

Περίοδος προσφοράς: Ιανουάριος

Oil Auto Call Notes III EUR (XS0846019429)

Περίληψη Τελικών Όρων Oil Auto Call Notes III EUR (XS0846019429)

Oil Auto Call Notes III USD (XS0846019262)

Περίληψη Τελικών Όρων Oil Auto Call Notes III USD (XS0846019262)

EURO STOXX 50 Twin Win EUR (XS0842656679)

Περίληψη Τελικών Όρων EURO STOXX 50 Twin Win EUR (XS0842656679)

EURO STOXX 50 Twin Win USD (XS0842656323)

Περίληψη Τελικών Όρων EURO STOXX 50 Twin Win USD (XS0842656323)

Περίοδος προσφοράς: Φεβρουάριος

Basket of German Stocks EUR (XS0880303622)

Basket of German Stocks USD (XS0879730850)

Περίληψη Τελικών Όρων EURO STOXX 50 Twin Win II EUR (XS0882236754)

EURO STOXX 50 Twin Win II EUR (XS0882236754)

Περίληψη Τελικών Όρων EURO STOXX 50 Twin Win II USD (XS0882256356)

EURO STOXX 50 Twin Win II USD (XS0882256356)

Περίοδος προσφοράς: Μάρτιος

Basket of German Stocks II EUR (XS0896922456)

Basket of German Stocks II USD (XS0896595740)

Basket of Indices Deep Barrier Notes II EUR (XS0896993804)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Indices Deep Barrier Notes II EUR (XS0896993804)

Basket of Indices Deep Barrier Notes II USD (XS0896985024)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Indices Deep Barrier Notes II USD (XS0896985024)

Euro Stoxx 50 Twin Win Notes III USD (XS0897071618)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Twin Win Notes III USD (XS0897071618)

Περίοδος προσφοράς: Απρίλιος

European Equity Linked Auto Call Notes EUR (XS0877210194)

Περίληψη Τελικών Όρων European Equity Linked Auto Call Notes EUR (XS0877210194)

European Equity Linked Auto Call Notes USD (XS0877210434)

Περίληψη Τελικών Όρων European Equity Linked Auto Call Notes USD (XS0877210434)

Basket of Equity Notes USD (XS0910520674)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Equity Notes USD (XS0910520674)

European Equity Linked Auto Call Notes II EUR (XS0877071216)

Περίληψη Τελικών Όρων European Equity Linked Auto Call Notes II EUR (XS0877071216)

European Equity Linked Auto Call Notes II USD (XS0877071307)

Περίληψη Τελικών Όρων European Equity Linked Auto Call Notes II USD (XS0877071307)

Περίοδος προσφοράς: Μάιος

Eurstoxx 50 & FTSE 100 Autocall Notes EUR (XS0920747226)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 & FTSE 100 Autocall Notes EUR (XS0920747226)

Eurstoxx 50 & FTSE 100 Autocall Notes USD (XS0920747655)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 & FTSE 100 Autocall Notes USD (XS0920747655)

US Natural Gas USD (XS0926816454)

Περίοδος προσφοράς: Ιούνιος

Eurostoxx 50 Twin Win IV EUR (XS0942866970)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Twin Win IV EUR (XS0942866970)

Eurostoxx 50 Twin Win IV USD (XS0942866624)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Twin Win IV USD (XS0942866624)

Περίοδος προσφοράς: Ιούλιος

Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXIV EUR (XS0891933540)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXIV EUR (XS0891933540)

Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXIV USD (XS0891932146)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXIV USD (XS0891932146)

Eurostoxx 50 Twin Win Notes V EUR (XS0950378959)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Twin Win Notes V EUR (XS0950378959)

Eurostoxx 50 Twin Win Notes V USD (XS0950379684)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Twin Win Notes V USD (XS0950379684)

Eurostoxx 50 Twin Win Notes VI EUR (XS0951841385)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Twin Win Notes VI EUR (XS0951841385)

Eurostoxx 50 Twin Win Notes VI USD (XS0951483956)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Twin Win Notes VI USD (XS0951483956)

Περίοδος προσφοράς: Αύγουστος

1232 Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXV EUR (XS0950009166)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXV EUR (XS0950009166)

1233 Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXV USD (XS0950008945)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Auto Call Notes XXV USD (XS0950008945)

Περίοδος προσφοράς: Σεπτέμβριος

Selected Equity Notes EUR (XS0966882028)

Περίληψη Τελικών Όρων Selected Equity Notes EUR (XS0966882028)

Selected Equity Notes USD (XS0966883000)

Περίληψη Τελικών Όρων Selected Equity Notes USD (XS0966883000)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVI EUR (XS0967514430)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVI EUR (XS0967514430)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVI USD (XS0967514604)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVI USD (XS0967514604)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVII EUR (XS0967514513)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVII EUR (XS0967514513)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVII USD (XS0967514356)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVII USD (XS0967514356)

Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVIII USD (XS0974573791)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Autocall Notes XXVIII USD (XS0974573791)

Περίοδος προσφοράς: Οκτώβριος

Range Accrual Fixed Rate Notes USD (XS0972985484)

Selected Equity Linked Notes II EUR (XS0976589274)

Περίληψη Τελικών Όρων Selected Equity Linked Notes II EUR (XS0976589274)

Selected Equity Linked Notes II USD (XS0976589514)

Περίληψη Τελικών Όρων Selected Equity Linked Notes II USD (XS0976589514)

Eurostoxx 50 Notes XV EUR (XS0979584918)

Περίληψη Τελικών Όρων Eurostoxx 50 Notes XV EUR (XS0979584918)

Περίοδος προσφοράς: Νοέμβριος

1243 Eurostoxx 50 Notes XIV Notes USD (XS0975159053)

Range Accrual Fixed Rate Notes II GBP (XS0987046637)

Gold Barrier Notes IV EUR (XS0987145611)

Περίληψη Τελικών Όρων Gold Barrier Notes IV EUR (XS0987145611)

Gold Barrier Notes IV USD (XS0987145702)

Περίληψη Τελικών Όρων Gold Barrier Notes IV USD (XS0987145702)

Περίοδος προσφοράς: Δεκέμβριος

1252 Basket of Equity Notes II EUR (XS0997518781)

1253 Range Accrual Fixed Rate Notes III USD (XS0994438710)

 

 


 

Περίοδος προσφοράς: Ιανουάριος

Fixed Rate Notes XXXVII EUR (XS0724581508)

Fixed Rate Notes XXXVII USD (XS0723558499)

Περίοδος προσφοράς: Φεβρουάριος

Fixed Rate Notes XXXVIII EUR (XS0740242549)

Fixed Rate Notes XXXIX USD (XS0739779915)

Περίοδος προσφοράς: Μάρτιος

Fixed to Floating Rate Notes VI EUR (XS0746862225)

Περίληψη Τελικών Όρων Fixed to Floating Rate Notes VI EUR (XS0746862225)

Fixed to Floating Rate Notes VI USD (XS0746861094)

Περίληψη Τελικών Όρων Fixed to Floating Rate Notes VI USD (XS0746861094)

Περίοδος προσφοράς: Μάιος

Fixed to Capped Floating Rate Notes EUR (XS0778071448)

Fixed to Capped Floating Rate Notes USD (XS0778070986)

Περίοδος προσφοράς: Ιούνιος

Fixed to Capped Floating Rate Notes ΙΙ EUR (XS0787789386)

Fixed to Capped Floating Rate Notes ΙΙ USD (XS0787788909)

Fixed to Capped Floating Rate Notes III EUR (XS0795513174)

Περίληψη Τελικών Όρων Fixed to Capped Floating Rate Notes III EUR (XS0795513174)

Fixed to Capped Floating Rate Notes III USD (XS0788419405)

Περίληψη Τελικών Όρων Fixed to Capped Floating Rate Notes III USD (XS0788419405)

Περίοδος προσφοράς: Ιούλιος

Fixed to Capped Floating Rate Notes IV EUR (XS0797431607)

Fixed to Capped Floating Rate Notes IV USD (XS0797429379)

Περίοδος προσφοράς: Αύγουστος

Fixed to Capped Floating Rate Notes V EUR (XS0811025468)

Fixed to Capped Floating Rate Notes V USD (XS0811124444)

Περίοδος προσφοράς: Σεπτέμβριος

Fixed to Capped Floating Rate Notes VI EUR (XS0820480225)

Fixed to Capped Floating Rate Notes VI USD (XS0820480571)

S&P500 Deep Barrier Notes EUR (XS0820676475)

Περίληψη Τελικών Όρων S&P500 Deep Barrier Notes EUR (XS0820676475)

S&P500 Deep Barrier Notes USD (XS0820676632)

Περίληψη Τεικών Όρων S&P500 Deep Barrier Notes USD (XS0820676632)

Περίοδος προσφοράς: Νοέμβριος

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XXIII EUR (XS0774278054)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XXIII EUR (XS0774278054)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XXIII USD (XS0774275035)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XXIII USD (XS0774275035)

EURO STOXX 50 Notes XIII EUR (XS0852592707)

EURO STOXX 50 Notes XIII USD (XS0852591725)

 

 


 

Περίοδος προσφοράς: Ιανουάριος

Fixed Rate Notes XXV EUR (XS0571266633)

Fixed Rate Notes XXV USD (XS0571267441)

Περίοδος προσφοράς: Φεβρουάριος

Fixed Rate Notes XXVI EUR (XS0585195372)

Fixed Rate Notes XXVI USD (XS0585197311)

Commodities Last Chance Notes USD (XS0589479467)

Περίληψη Τελικών Όρων Commodities Last Chance Notes USD (XS0589479467)

Περίοδος προσφοράς: Μάρτιος

Fixed Rate Notes XXVII EUR (XS0596216027)

Fixed Rate Notes XXVII USD (XS0596216373)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XII EUR (XS0593929648)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XII EUR (XS0593929648)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XIII USD (XS0598791464)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XIII USD (XS0598791464)

Περίοδος προσφοράς: Απρίλιος

Fixed Rate Notes XXVIII EUR (XS0608722012)

Fixed Rate Notes XXVIV USD (XS0608721550)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XIV EUR (XS0609317630)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XIV EUR (XS0609317630)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XV USD (XS0608720826)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XV USD (XS0608720826)

Περίοδος προσφοράς: Μάιος

Fixed Rate Notes XXX EUR (XS0617193692)

Fixed Rate Notes XXX USD (XS0617406789)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XVI EUR (XS0620055052)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XVI EUR (XS0620055052)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XVIΙ USD (XS0618412612)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XVIΙ USD (XS0618412612)

S&P 500 Index IV Notes USD (XS0626647977)

Περίληψη Τελικών Όρων S&P 500 Index IV Notes USD (XS0626647977)

Περίοδος προσφοράς: Ιούνιος

Fixed Rate Notes XXXI EUR (XS0629859090)

Fixed Rate Notes XXXI USD (XS0629857557)

Basket of Asian Indices EUR (XS0631462776)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Asian Indices EUR (XS0631462776)

Basket of Asian Indices USD (XS0632249107)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Asian Indices USD (XS0632249107)

Περίοδος προσφοράς: Ιούλιος

Fixed Rate Notes XXXII EUR (XS0642180003)

Fixed Rate Notes XXXII USD (XS0642140809)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XVIII EUR (XS0645350488)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XVIII EUR (XS0645350488)

Euro Stoxx 50 Auto Call Notes XIX USD (XS0645345306)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Auto Call XIX USD (XS0645345306)

Περίοδος προσφοράς: Αύγουστος

Fixed Rate Notes XXXIII EUR (XS0653835354)

FixedRate Notes XXXIII USD (XS0653624816)

Περίοδος προσφοράς: Σεπτέμβριος

Fixed Rate Notes XXXIV (XS0669589060)

Fixed Rate Notes XXXIV (XS0669588849)

Basket of Asian Indices II EUR (XS0659269541)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Asian Indices II EUR (XS0659269541)

Basket of Asian Indices II USD (XS0659270804)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Asian Indices II USD (XS0659270804)

Περίοδος προσφοράς: Οκτώβριος

Fixed Rate Notes XXXV EUR (XS0685041633)

Fixed Rate Notes XXXV USD (XS0685042524)

Basket of Asian Indices III EUR (XS0684470205)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Asian Indices III Notes EUR (XS0684470205)

Basket of Asian Indices III USD (XS0684470031)

Περίληψη Τελικών Όρων Basket of Asian Indices III Notes USD (XS0684470031)

Commodities Range Accrual Notes EUR (XS0693849191)

Περίληψη Τελικών Όρων Commodities Range Accrual Notes EUR (XS0693849191)

Commodities Range Accrual Notes USD (XS0693849605)

Περίληψη Τελικών Όρων Commodities Range Accrual Notes USD (XS0693849605)

Περίοδος προσφοράς: Νοέμβριος

Fixed Rate Notes XXXVI EUR (XS0698260089)

Fixed Rate Notes XXXVI USD (XS0698260246)

Euro Stoxx 50 Notes VII EUR (XS0698260675)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Notes VII EUR (XS0698260675)

Euro Stoxx 50 Notes VII USD (XS0698260592)

Περίληψη Τελικών Όρων Euro Stoxx 50 Notes VII USD (XS0698260592)

Gold Barrier Notes III EUR (XS0699847389)

Περίληψη Τελικών Όρων Gold Barrier Notes III EUR (XS0699847389)

Gold Barrier Notes III USD (XS0699847207)

Περίληψη Τελικών Όρων Gold Barrier Notes III USD (XS0699847207)

Περίοδος προσφοράς: Δεκέμβριος

Step Up Fixed Rate Notes EUR (XS0707397476)

Step Up Fixed Rate Notes USD (XS0707396825)

Floored Floating Rate Notes EUR (XS0710059253)

Floored Floating Rate Notes USD (XS0710059097)

 

 


 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ