εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Η BlackRock είναι μια πραγματικά διεθνής εταιρεία που συνδυάζει τα οφέλη των παγκοσμίου εύρους δυνατοτήτων με την έμφαση στον τοπικό προσανατολισμό των σχέσεων και της εξυπηρέτησης. Διαχειριζόμαστε κεφάλαια για πελάτες στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 10.100 ταλαντούχους επαγγελματίες του χώρου και διατηρεί γραφεία σε 27 κράτη ανά τον κόσμο. Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται: συνταξιοδοτικά προγράμματα, κυβερνήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια τρίτων, κληροδοτήματα, φιλανθρωπικά και άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις, επίσημοι φορείς, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, τράπεζες, επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, και ιδιώτες.

Η BlackRock ανέπτυξε τα προϊόντα που διαθέτει σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας πλήθος επιλογών και δυνατοτήτων και εμπεριστατωμένη γνώση, συνδυάζοντας ενεργητικές και παθητικές επενδυτικές στρατηγικές. Οι 1.000 και πλέον ειδικοί σε θέματα κινδύνου επαγγελματίες της BlackRock διεισδύουν με ζέση στις διάφορες μορφές κινδύνου προκειμένου να προσδώσουν σαφήνεια ακόμη και στις πιο πολύπλοκες επενδυτικές επιλογές. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνονται και ενισχύονται οι επενδυτικές αποφάσεις της BlackRock για την επίτευξη καλύτερων και πιο σταθερών αποδόσεων σε βάθος χρόνου.

Κατά την 31η Μαρτίου 2012 τα υπό διαχείριση κεφάλαια της BlackRock ανέρχονταν συνολικά σε 3,68 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων, εναλλακτικές επενδύσεις. Με το BlackRock Solutions® – το φυσικό αποτέλεσμα της πολυετούς επένδυσής μας στην ανάπτυξη εξελιγμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων – προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου, συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής, και υπηρεσίες επιχειρηματικών συστημάτων επένδυσης σε μία ευρεία πελατειακή βάση με χαρτοφυλάκια που πλησιάζουν σε αξία τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την BlackRock και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ