εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Τί πρέπει να γνωρίζετε

Στη Citibank έχουμε τον τρόπο να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επενδυτική επιλογή.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα καταστήματα της Citibank ή επικοινωνήστε με το CitiPhone Banking στο 210 9290 000 (με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα).

Οι επενδυτικοί στόχοι του καθένα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά και τις γνώσεις του. Στη Citibank
οι ειδικά εκπαιδευμένοι επενδυτικοί σύμβουλοι θα σας δώσουν την πληροφόρηση που χρειάζεστε και θα σας βοηθήσουν
να προσδιορίσετε τις επενδυτικές ανάγκες σας και το επενδυτικό σας προφίλ με τη βοήθεια του CitiProfile για να επιλέξετε
το είδος των επενδύσεων και το συνδυασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που σας ταιριάζουν.

Στη Citibank πιστεύουμε ότι πριν επενδύσετε θα πρέπει να έχετε κατανοήσει τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις σας όπως:

 

Επενδυτικός Στόχος

Το βασικότερο μέρος μιας οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής είναι ο καθορισμός των επενδυτικών στόχων σας. Εάν έχετε μία καθαρή εικόνα αυτού που προσπαθείτε να επιτύχετε με τις επενδύσεις σας, θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα κεφάλαιά σας με περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Παράδειγμα τέτοιων στόχων μπορεί να είναι η εκπαίδευση ενός παιδιού, ένας επικείμενος γάμος, μία αγορά ακινήτου
ή η εξασφάλιση μίας ικανοποιητικής συνταξιοδότησης.

 

Χρονικός Ορίζοντας

Ο προσδιορισμός του επενδυτικού στόχου πιθανότατα θα σας βοηθήσει να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για
να τον πετύχετε.
Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και όσο περισσότερο χρόνο διαθέτει κανείς για μία επένδυση τόσο περισσότερο αποδοτική μπορεί να είναι. Αυτό ισχύει για δύο λόγους:

 • Πρώτον, υπάρχει το αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της πρόσθετης απόδοσης από επανεπένδυση.
 • Δεύτερον, όσο περισσότερο χρονικό διάστημα διατηρείτε την επένδυσή σας τόσο λιγότερο θα ανησυχείτε για τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αξίας των επενδύσεών σας.

Σε γενικές γραμμές οι πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις προσφέρουν μακροπρόθεσμα υψηλότερα έσοδα από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου.

 

Επενδυτικός Κίνδυνος

Όλες οι μορφές επενδύσεων χαρακτηρίζονται από παράγοντες κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν τα χρήματά σας
και τις πιθανές αποδόσεις. Για να πάρετε μία σωστή επενδυτική απόφαση πρέπει να έχετε κατανοήσει το είδος του κινδύνου που επηρεάζει τις επενδύσεις σας και να καθορίσετε τη δική σας "ανοχή κινδύνου".

Για τον καθορισμό της «ανοχής» σας, μία παράμετρος που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη είναι το ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου σας που επενδύετε και η σχέση του με το εισόδημά σας.

Άλλο θέμα που πρεπει να σκεφθείτε είναι η επενδυτική σας συμπεριφορά κάτω από αντίξοες συνθήκες της αγοράς.
Για παράδειγμα τί θα κάνατε αν η αξία των επενδύσεών σας μειωνόταν σημαντικά σε μία χρονική στιγμή; Θα αναμένατε έως ότου η επένδυσή σας αποκτήσει την αρχική της αξία ή θα πουλάγατε για να αποφύγετε επιπλέον ζημία; Ή μήπως θα επενδύατε περισσότερο στη χαμηλότερη τιμή;

Οι απαντήσεις σας σε τέτοια ερωτήματα είναι σημαντικές για το είδος της επένδυσης που θα επιλέξετε.
Σε γενικές γραμμές ο επενδυτικός κίνδυνος μπορεί να εκφραστεί ως η διακύμανση ή η αστάθεια στην συνολική απόδοση της επένδυσης. Μειώνοντας τη διακύμανση της συνολικής επένδυσης θα μπορέσετε να μειώσετε τον κίνδυνο χωρίς να μειώσετε
τις αποδόσεις στον ίδιο βαθμό. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται κατανομή κεφαλαίου και διαφοροποίηση επενδύσεων.

 

Κατανομή Κεφαλαίου

Με απλά λόγια σημαίνει το να επιλέγουμε το σωστό συνδυασμό μετρητών, ομολόγων και μετοχών (ή «Επενδυτικών Κατηγοριών Ενεργητικού» όπως ονομάζονται) στοχεύοντας στη μείωση των διακυμάνσεων της αξίας των επενδύσεών σας.
Το σκεπτικό πίσω από την κατανομή κεφαλαίου είναι ότι διαφορετικές κατηγορίες ενεργητικού αποδίδουν κατά διαφορετικό τρόπο ακόμη και κάτω από τις ίδιες συνθήκες αγοράς (π.χ. όταν τα ομόλογα δεν αποδίδουν αρκετά σε μία χώρα, περιοχή ή
και παγκοσμίως, οι μετοχές μπορεί να αποδίδουν).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των 3 Επενδυτικών Κατηγοριών Ενεργητικού είναι τα εξής:

 • Τα μετρητά σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου δεν αλλάζουν πολύ σε αξία, είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου αλλά έχουν και χαμηλή απόδοση.
 • Τα ομόλογα είναι σχετικά σταθερά γιατί τα εισοδήματα και το ποσό εξαγοράς είναι σταθερά.
  Οι τιμές τους μεταβάλλονται ανάλογα με τις αλλαγές των επιτοκίων και με τη δυνατότητα και φερεγγυότητα του εκδότη.
  Αυτοί οι κίνδυνοι σημαίνουν ότι τα ομόλογα αποδίδουν συνήθως περισσότερο από τα μετρητά.
 • Οι μετοχές είναι πιο ευμετάβλητες απ’ότι τα μετρητά και τα ομόλογα. Ο κίνδυνος για το βραχυπρόθεσμο επενδυτή
  που αγοράζει μετοχές είναι το γεγονός ότι τα χρηματιστήρια μπορούν να σημειώσουν απότομες διακυμάνσεις.
  Έχει παρατηρηθεί όμως εμπειρικά ότι μακροπρόθεσμα οι μετοχές προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις συγκρινόμενες
  με αυτές των μετρητων και των ομολόγων.

Η κατανομή κεφαλαίου είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να οφείλεται σ’αυτή έως και το 90% της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.

 

Διαφοροποίηση Επενδύσεων

Η διαφοροποίηση ολοκληρώνει τη διαδικασία της σωστής επένδυσης μέσω της διασποράς ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες
και διαφορετικούς τομείς της οικονομίας που δεν αντιδρούν στα ίδια γεγονότα. Με αυτόν τον τρόπο η επένδυσή σας αποκτά μεγαλύτερη προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ