εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Η Invesco Ltd. είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης επενδύσεων παγκοσμίως με ιδιώτες, θεσμικούς και υψηλής καθαρής θέσης πελάτες ανά τον κόσμο. Η Invesco επικεντρώνεται στη διαχείριση επενδύσεων και, καθώς δεν ασχολείται με άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, όλα τα στελέχη της με παγκόσμιο υπόβαθρο αλλά και τοπικό προσανατολισμό έχουν ως στόχο να προσφέρουν το επίπεδο εξυπηρέτησης και την εξειδικευμένη πείρα στις επενδύσεις που ζητά ο πελάτης.

Για την επίτευξη του σκοπού μας, που είναι να βοηθήσουμε τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο να υλοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς στόχους τους, η Invesco Ltd. αξιοποιεί το πλούσιο δυναμικό της σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 625,3 δις δολάρια ΗΠΑ (κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011) και οι εξειδικευμένες επενδυτικές ομάδες υιοθετούν σαφείς αλλά διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να υλοποιούν ποικίλες επενδυτικές στρατηγικές που περιλαμβάνουν τα μεγάλα μετοχικά Α/Κ και τα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος, αλλά και εναλλακτικές κατηγορίες επένδυσης όπως τα ακίνητα και τα εμπορεύματα. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων επιτυγχάνεται μέσω πολλών επενδυτικών κέντρων που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης, προτιμήσεις επενδυτικού ύφους και περιοχές που προϋποθέτουν κάποια εξειδίκευση. Το κάθε επενδυτικό κέντρο τηρεί σαφώς προδιαγεγραμμένες επενδυτικές στρατηγικές και φιλοσοφίες που σκοπό έχουν την εναρμόνιση με τις προσδοκίες του πελάτη.

Ο μοναδικός τρόπος που η Invesco συνδυάζει την ανεξάρτητη προσέγγιση στα πλαίσια του κάθε επενδυτικού κέντρου και τη συνεργασία μεταξύ των επενδυτικών κέντρων παρέχει στον πελάτη το εύρος και τις δυνατότητες ενός παγκόσμιας κλίμακας οργανισμού αλλά και την προσεκτική εστίαση μιας επιχείρησης-μπουτίκ. Οι δυνατότητες που διαθέτει στον χώρο των επενδύσεων είναι ποικίλες αλλά και εξειδικευμένες, με παγκόσμιο εύρος αλλά και τοπικό προσανατολισμό, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθεί τηρούν μεν μια πειθαρχία, μπορεί όμως να διαμορφώνονται με τρόπο που προσαρμόζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσδίδουν στην Invesco Ltd. τη δυνατότητα και την ικανότητα να «παρακολουθεί» τις διαρκώς εξελισσόμενες επενδυτικές ανάγκες των πελατών της ανά τον κόσμο.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Invesco και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ