εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Επενδυτικές Επιλογές Citibank


Στη Citibank, ένας έμπειρος Σύμβουλος Επενδύσεων θα σχεδιάσει μαζί σας την επένδυση που σας ταιριάζει, χρησιμοποιώντας το "Εργαλείο Επενδυτικού Προγραμματισμού" (CWP). Ανάλογα με τα χρήματα που έχετε, με τις ανάγκες αλλά και με τις προσδοκίες σας, θα καταλήξετε μαζί στην καλύτερη επενδυτική λύση, που θα είναι βασισμένη στην εκτίμηση του ανεξάρτητου διεθνούς οίκου αξιολόγησης Standard and Poor’ s.

 

 

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ένα μεγάλο αριθμό Αμοιβαίων Κεφαλαίων
από διεθνώς αναγνωρισμένους Διαχειριστές.

Αμοιβαία Kεφάλαια

 

Μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, με προστατευμένο αρχικό κεφάλαιο


Σύνθετα Ομόλογα

 

Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες Citibank Brokerage Services

 

Η επένδυση στη γνώση είναι η αρχή κάθε επένδυσης

Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ