εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια, ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές σε όλο τον κόσμο εκτιμούν την Franklin Templeton Investments ως έναν έμπιστο συνεργάτη στη διαχείριση κεφαλαίων. Με σταθερή προσήλωση στις επενδύσεις άριστης ποιότητας, προσφέρουμε έναν μοναδικό συνδυασμό πείρας, παγκόσμιας προοπτικής και σταθερής, πειθαρχημένης προσέγγισης στις επενδύσεις, που έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλούς κύκλους της αγοράς.

Μια παγκόσμια διαφοροποιημένη επιχείρηση με *:

  • Πείρα που ξεπερνά τα 60 χρόνια
  • Εξυπηρέτηση σε περισσότερες από 150 χώρες
  • Περισσότερους από 8.000 υπαλλήλους παγκοσμίως
  • $670,3 δις (USD) σε υπό διαχείριση κεφάλαια

* Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011

Επικεντρωνόμαστε στην προσφορά ενός ευρέως φάσματος επενδυτικών λύσεων υψηλής ποιότητας – που περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, separate accounts, commingled trusts, private equity, και άλλα μέσα – που αποβλέπουν στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών του πελάτη, με διαφορετικά προφίλ ανάληψης κινδύνου, σε παγκόσμια κλίμακα. Καθένας από τους επενδυτικούς ομίλους μας – Franklin, Templeton, Mutual Series και οι εξειδικευμένες επενδυτικές ομάδες μας  – ακολουθεί μια ανεξάρτητη και διαφορετική επενδυτική φιλοσοφία. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης που επενδύει σε ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο Franklin και σε ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο Mutual Series κατά κανόνα θα διαπιστώσει ότι, σε ποσοστιαία βάση, είναι λίγες μόνο οι μετοχές που εμφανίζονται και στα δύο χαρτοφυλάκια. Με αυτό τον τρόπο, οι επενδυτές στην Franklin Templeton μπορούν να επιτυγχάνουν αυξημένη διαφοροποίηση μέσα από τον ίδιο οίκο.

2. Οι εξειδικευμένες επενδυτικές ομάδες περιλαμβάνουν τις εξής: Franklin Templeton Σύμβουλοι Ακινήτων, Darby Private Equity, Τοπικές Ομάδες Διαχείρισης Κεφαλαίων, Franklin Templeton Στρατηγικές Πολλαπλών Κεφαλαίων και Διεθνής Εταιρεία Χαρτοφυλακίου Θεματοφυλακής.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Franklin Templeton Investments και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ