εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Ενημερωτικά Δελτία

 

Citigroup Inc

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 17ης Δεκεμβρίου 2013

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 2) της 10ης Μαρτίου 2014

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 1) της 11ης Νοεμβρίου 2013

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 25ης Σεπτεμβρίου 2013

Περίληψη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2013

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 3) της 12ης Μαρτίου 2014

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 2) της 11ης Νοεμβρίου 2013

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 1) της 16ης Αυγούστου 2013

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 26ης Ιουνίου 2013

Περίληψη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου της 26ης Ιουνίου 2013

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 28ης Δεκεμβρίου 2012

 

Citigroup Funding Inc

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 6) της 10ης Μαΐου 2013

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 5) της 4ης Μαρτίου 2013

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ.4) της 28ης Νοεμβρίου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 3) της 13ης Νοεμβρίου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 2) της 8ης Aυγούστου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 1) της 25ης Ιουλίου

Περίληψη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου της 25ης Ιουνίου 2012

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 25ης Ιουνίου 2012


Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ.1) της 12ης Μαϊου 2012

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 23ης Απριλίου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ.6) της 29ης Φεβρουαρίου 2012

 

Morgan Stanley

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ.1) της 30ης Αυγούστου

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 27ης Ιουνίου 2013

 

BNP Paribas

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 5ης Ιουνίου 2013

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 1ης Ιουνίου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 1) της 9ης Αυγούστου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ.2) της 12ης Σεπτεμβρίου 2012

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 7ης Ιουνίου 2011

 

Royal Bank of Canada

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 3) της 15ης Αυγούστου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 2) της 4ης Ιουλίου 2012

Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (Αρ. 1) της 12ης Ιουνίου 2012

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 13ης Απριλίου 2012

 

 Βασικά Ενημερωτικά Δελτία 2011

 Βασικά Ενημερωτικά Δελτία 2010

 Βασικά Ενημερωτικά Δελτία 2009

 Βασικά Ενημερωτικά Δελτία 2008

 

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.


 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ