εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Η εταιρεία:

  • Κορυφαία διεθνής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, μέλος του Ομίλου
    Credit Suisse Group
    .
  • Ευέλικτη και σύγχρονη, με εμπειρία 152 χρόνων.
  • Ενεργητικό υπό διαχείριση EUR €311 δις (31/12/2005).
  • Διεθνής παρουσία με 22 γραφεία σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποίηση σε 50 χώρες με 5 εξειδικευμένα κέντρα σε Ευρώπη, Σουηδία, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ιαπωνία.
  • Η Credit Suisse Bond Fund Management Company και η Credit Suisse Equity Fund Management Company συνεργάζονται με την Aberdeen Asset Management. Δεδομένης της συνεργασίας αυτής, η Aberdeen Asset Management από 1ης Ιουλίου 2009 έχει αναλάβει τη διαχείριση ορισμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Credit Suisse Group και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ