προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
CitiPrivilege
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων

 

CitiPrivilege

Το CitiPrivilege* σάς δίνει πρόσβαση στην αγορά συναλλάγματος και απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να κερδίσουν από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μπορείτε να επενδύσετε τα χρήματά σας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από 7 ημέρες
έως και 3 μήνες, με δυνατότητα να απολαύσετε σημαντικά υψηλότερα επιτόκια σε σχέση
με τα επιτόκια της αγοράς.

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

*Ο λογαριασμός CitiPrivilege δεν έχει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της προθεσμιακής κατάθεσης και υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του κεφαλαίου.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ