εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Από την ίδρυσή της το 1899 στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, η Legg Mason εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο, εξυπηρετεί δε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
Η Legg Mason σήμερα αποτελεί έναν διαφοροποιημένο όμιλο εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων παγκόσμιας κλίμακας («συνεργαζόμενες επιχειρήσεις») που είναι καταξιωμένες για την αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επενδυτική πείρα τους και το ιστορικό επιδόσεών τους. Οι κυριότερες από τις συνεργαζόμενες με την Legg Mason επιχειρήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των επενδύσεων και στους επιμέρους εξειδικευμένους τομείς, επιδεικνύουν δε απαράμιλλες επενδυτικές προσεγγίσεις που διαμορφώθηκαν σε βάθος χρόνου. Μερικές από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οι αντίστοιχοι τομείς εξειδίκευσης είναι οι εξής: Batterymarch, Μετοχικά (ποσοτική προσέγγιση), Royce & Associates, Μετοχικά Μικρής Κεφαλαιοποίησης, Brandywine Global, Σταθερού Εισοδήματος, Western Asset Management, Σταθερού Εισοδήματος, ClearBridge Advisors, Μετοχικά, Esemplia, Μετοχικά Αναδυόμενων Αγορών, Legg Mason Capital Management, Μετοχικά, και The Permal Group, Εναλλακτικές Επενδύσεις.

Οι συνεργαζόμενες με την Legg Mason επιχειρήσεις λειτουργούν με επενδυτική αυτονομία, όπου η κάθε επιχείρηση ακολουθεί τη δική της μοναδική επενδυτική φιλοσοφία και διαδικασία, διατηρώντας τη δική της επενδυτική κουλτούρα, προκειμένου να δημιουργεί βιώσιμη αξία για τους πελάτες της.
Η διαφοροποίηση και η ισορροπία της Legg Mason τροφοδοτούν την απόδοση της εταιρείας στην 27ετή πορεία της ως εισηγμένης εταιρείας. Η Legg Mason ανήκει στους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο, με κεφάλαια υπό διαχείριση που ανέρχονται στα 627 δις δολάρια ΗΠΑ (κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011).

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την Legg Mason και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ