εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Σύνθετα Ομόλογα
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Οδηγός Διαχείρισης Περιουσίας
Wealth Planner / Αμοιβαία Κεφάλαια

 

 

Η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 26259/06/Β/92/10 ΦΕΚ: 246Β/08.04.1992), ιδρύθηκε το 1992 και από τότε παραμένει ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση το ενεργητικό τους. Για το 2011, κατέλαβε την 6η θέση ανάμεσα στις 22 εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων με μερίδιο αγοράς 4,1%.
Η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατέχει την πρώτη θέση από άποψη ενεργητικού, μεταξύ των ανεξάρτητων εταιρειών του κλάδου (μη θυγατρική κάποιου τραπεζικού οργανισμού).
Η ασφαλιστική εταιρεία MetLife Alico αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας με ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% κατανέμεται εξίσου στην Ν.Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Χ.ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ και στην ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 

Το σχετικό κείμενο παρέχεται από την MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η Citibank Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

 

 

 

Ενημερωθείτε από το Σύμβουλο της Τράπεζας για τα Επενδυτικά Προγράμματα Citibank σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

 

 
 
 

O ρόλος των επενδύσεων
στη ζωή μας.

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ