εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες Citibank Brokerage Services

 

Το Citibank Brokerage Services είναι μια τηλεφωνική υπηρεσία της Citibank για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών
σας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μέσω συνεργαζόμενης Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας.

 

Γιατί να επιλέξετε το Citibank Brokerage Services;

 1. Έχετε άμεση εξυπηρέτηση
  Το Citibank Brokerage Services έχει την υποδομή για να σας προσφέρει την ταχύτατη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που επιθυμείτε. Τα στελέχη του είναι έμπειρα, άριστα εκπαιδευμένα και έτοιμα να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
 2. Έχετε πλήρη ενημέρωση σε ότι αφορά το χαρτοφυλάκιο σας
  Σε κάθε επικοινωνία σας έχετε ενημέρωση για την τιμή της μετοχής που σας ενδιαφέρει, για τα στοιχεία κίνησης της μετοχής, καθώς και για εταιρικές πράξεις (μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίων, δωρεάν μετοχές) κλπ.   Έτσι δίνετε εντολές με βάση τα πραγματικά δεδομένα.
  • Μπορείτε να ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και να λαμβάνετε fax
  με τα στοχεία των εκτελεσμένων εντολών σας.
  • Λαμβάνετε κάθε μήνα μια αναλυτική καταγραφή των κινήσεων σας και της αξίας του χαρτοφυλακίου
  συγκεκριμένης ημερομηνίας.  
 3. Επενδύετε, χωρίς ταλαιπωρία όπου και αν είστε
  Κάνετε τις επενδυτικές σας κινήσεις χωρίς ταλαιπωρία, αφού δεν χρειάζεται να έρθετε σε κατάστημα της τράπεζας για να μεταφέρετε κεφάλαια. Ένα τηλεφώνημα στο 210 92.90.431 από το σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητο είναι αρκετό για να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή.
 4. Το κεφάλαιό σας τοκίζεται
  Τα χρήματά σας παραμένουν σε προσωπικό λογαριασμό καταθέσεων έως την τελευταία ημέρα εκκαθάρισης. Είναι πάντα διαθέσιμα, τόσο για επενδυτικές, όσο και για όποια άλλη συναλλαγή θέλετε, χωρίς να δεσμεύονται σε λογαριασμούς διαφόρων τραπεζών και ΑΧΕ. Έτσι αξιοποιείτε και ξαφνικές επενδυτικές ευκαιρίες.

H Citibank λαμβάνει καί διαβιβάζει τις χρηματιστηριακές εντολές του πελάτη οι οποίες, στο σύνολό τους εκτελούνται από χρηματιστηριακή εταιρεία, η οποία σήμερα είναι η Euroxx Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η προμήθεια που βαρύνει κάθε χρηματιστηριακή εντολή περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια της Citibank όσο και την προμήθεια της χρηματιστηριακής εταιρείας που την εκτελεί.
Η Citibank δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την απόδοση των επενδύσεων και ο Πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι η χρηματιστηριακή επένδυση υπόκειται σε κινδύνους και απρόοπτες μεταβολές.

 

Πώς να ανοίξετε κωδικό;

 1. Υπογράφετε μια πρόσθετη πράξη συνεργασίας για τις υπηρεσίες του Citibank Brokerage Services
 2. Υπογράφετε εξουσιοδότηση χρήσης για το λογαριασμό σας στο Σύστημα ’υλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να ανοίξετε καινούργια μερίδα άμεσα
 3. Επιβεβαιώνετε τη σωστή λειτουργία της κάρτας συναλλαγών Citicard και τον Προσωπικό Τηλεφωνικό Κωδικό (Τ-ΡΙΝ)

 

Πώς θα κάνετε πράξεις;

 1. Τηλεφωνήστε στο 210 92.90.431, μαθαίνετε την τρέχουσα τιμή της μετοχής που σας ενδιαφέρει και δίνετε εντολή
 2. Η εντολή καταχωρείται άμεσα στο σύστημα ΟΑΣΗΣ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 

Τί μπορείτε να κάνετε μέσω το Citibank Brokerage Services;

 • Eντολές αγοράς και πώλησης σε μετοχές και δικαιώματα που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, διακύμανση και όγκο στη διαπραγμάτευση μετοχών και διακαιωμάτων στο ΧΑΑ
 • Ενημέρωση για τις συναλλαγές σας, είτε μέσω fax είτε τηλεφωνικώς
 • Ενημέρωση για όλα τα στοιχεία εταιρικών πράξεων (μερίσματα, δωρεάν μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίων)

 

Δημόσιες εγγραφές μέσω τηλεφώνου

Η Citibank σας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχετε σε δημόσιες εγγραφές νέο-εισαγόμενων μετοχών στο ΧΑΑ με ένα τηλεφώνημα. Μπορείτε να κανετε την αίτηση σας ακόμα και αν έχετε την χρηματιστηριακή σχέση σας με κάποια άλλη χρηματιστηριακή εταιρεία ή τράπεζα.

Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 210 92.90.290, όπου:

 1. Θα σας ζητηθούν τα στοιχεία της κάρτας συναλλαγών Citicard
 2. Ενημερώνεστε για τη δημόσια εγγραφή που σας ενδιαφέρει
 3. Δίνετε τα στοιχεία της αίτησής σας (εταιρεία, αιτούμενο ποσό εγγραφής, κ.λ.π.)

Προϋπόθεση για να κάνετε αιτήσεις σε δημόσιες εγγραφές μέσω τηλεφώνου είναι να να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο ευρώ ή και συναλλάγματος σε λογαριασμό καταθέσεων, προθεσμιακό, ή Repos.

 

Το Citibank Brokerage Services είναι η νέα δυνατότητα, για να κάνετε τις επενδυτικές σας κινήσεις εύκολα,
άμεσα σίγουρα.

 

Τα Eπενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις της Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

 

 
 
 
Έξυπνες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης
 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ