εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα

Κάρτες Flex. Επιτόκιο 8,9% ...και δεν έχουμε κάνει λάθος

βρείτε
 
 
σας ενδιαφέρει
Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)
Συστηθήκατε;
Αν όχι, κάντε το τώρα
Σημαντική Ειδοποίηση
Πλαστά E-mail
έξυπνα εργαλεία
Μειώστε το επιτόκιο της
κάρτας σας έως 6 μονάδες
Αν οι οφειλές σας αρχίζουν
να σας προβληματίζουν,
πατήστε εδώ
Citi Mobile.
Ζήστε την εμπειρία

Citigold. Μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε, όπως και το μέλλον της περιουσίας σας.

ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ