Την 20.7.2015 ολοκληρώθηκε η λειτουργική ενοποίηση του πρώην Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα με το Δίκτυο της Alpha Bank, από το οποίο εξυπηρετούνται πλέον κανονικά όλοι οι Πελάτες που προέρχονται από τη Citibank.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ενοποίηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Alpha Bank ή πατήστε εδώ.

Η Citi Ελλάδος εξακολουθεί να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιο τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/greece.html

Alpha Bank

1η Είσοδος στο Alpha Web Banking

Citibank Online (ισχύει μόνο για Πελάτες Diners Club)

www.dinersclub.gr
English
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.


© Copyright 2005 Citicorp