εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα

Εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο

βρείτε
 
σας ενδιαφέρει
Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)
Συστηθήκατε;
Αν όχι, κάντε το τώρα
Κώδικας Δεοντολογίας
του Ν.4224/2013
Ισχύει για Mastercard
και Diners
Λογαριασμοί Μισθοδοσίας:
Αναπροσαρμογή
επιτοκίων από 16/2/2015
έξυπνα εργαλεία
Αν οι οφειλές σας αρχίζουν
να σας προβληματίζουν,
πατήστε εδώ
Citi Mobile.
Ζήστε την εμπειρία
 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ