Συνεργαστείτε με τις Τράπεζές σας
Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις σας, επικοινωνήστε με τις τράπεζες που συνεργάζεστε. Ίσως μπορέσετε να καταλήξετε σε κάποιο διακανονισμό μαζί τους. Εξηγήστε τους το πρόβλημά σας. Αναφέρετε οτιδήποτε θετικό, όπως επιδόματα που θα αρχίσουν να σας καταβάλλονται σύντομα ή μια νέα δουλειά που πρόκειται να ξεκινήσετε. Πληροφορήστε τους ότι έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες για να μειώσετε τα έξοδά σας. Παρουσιάστε τους το σχέδιό σας και ζητήστε τη βοήθειά τους. Οι τράπεζες συνεργάζονται με όσους πραγματικά επιθυμούν να εξοφλήσουν το χρέος τους.