Είδη Λογαριασμών


 

Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου προσφέρονται για αποταμίευση χρημάτων. Συνήθως επιτρέπουν περιορισμένο αριθμό συναλλαγών κάθε μήνα και προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια από άλλα είδη τραπεζικών λογαριασμών.

 


 

Προσφέρονται με σκοπό την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στα χρήματα του κατόχου. Οι λογαριασμού όψεως ή τρεχούμενοι λογαριασμοί, όπως αλλιώς λέγονται, δεν έχουν αποταμιευτικό χαρακτήρα ούτε έντοκης κατάθεσης. Συνήθως δίνουν μικρό επιτόκιο ενώ προσφέρουν τη δυνατότητα στον κάτοχο να κάνει όσες καταθέσεις ή αναλήψεις επιθυμεί, όσο συχνά θέλει.

 


 

Είναι αποταμιευτικοί λογαριασμοί με υψηλά επιτόκια για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να γίνει ανάληψη από το κατατεθειμένο κεφάλαιο πριν από την ημερομηνία λήξης της κατάθεσης. Σε περιπτώσεις πρόωρης λήξης, ο κάτοχος, συνήθως, καλείται να πληρώσει κάποια επιβάρυνση, η οποία στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό τού τόκου που αναλογεί στον πελάτη μέχρι την ημέρα τής πρόωρης λήξης.