Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να διαφυλάσσουν τα χρήματά τους στην τράπεζα της επιλογής τους. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι προσωπικοί και δικαίωμα πρόσβασης παρέχεται μόνο στο δικαιούχο ή και σε όποιους συνδικαιούχους μπορεί να έχουν οριστεί από αυτόν.

Η παροχή των τραπεζικών λογαριασμών από τις τράπεζες γίνεται για τη διευκόλυνση των κατόχων στις καθημερινές τους συναλλαγές, προσφέροντας ασφαλή φύλαξη, άμεση πρόσβαση σε μετρητά μέσω των ΑΤΜ, γρήγορες και άϋλες πληρωμές λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων.

Συνήθως, οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσδιορίζονται με βάση τη λειτουργία και τα γενικά χαρακτηριστικά τους.