Η κακή οικονομική διαχείριση, η απώλεια εργασίας, ένα διαζύγιο ή μια σοβαρή ασθένεια μπορούν να απειλήσουν την οικονομική σας ασφάλεια και τη δυνατότητα να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας. Αν σκέφτεστε το δανεισμό ως λύση, καλό θα ήταν να λάβετε υπόψιν σας τις παρακάτω συμβουλές.


 

Αφού αποφασίσετε ότι πράγματι χρειάζεστε ένα δάνειο, το είδος του δανείου που χρειάζεστε και το ποσό που μπορείτε να αποπληρώσετε, ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να διατηρήσετε ένα καλό ιστορικό δανεισμού.

 1. Ψάξτε για τους καλύτερους όρους δανεισμού.
 2. Κατανοήσετε τους όρους τής συμφωνίας, πριν δεχτείτε το δάνειο ή την πιστωτική κάρτα.
 3. Αποταμιεύστε χρήματα κάθε φορά που πληρώνεστε για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε επείγουσες καταστάσεις αργότερα, αν υπάρξουν.
 4. Καθιερώστε ένα μηνιαίο ανώτατο όριο χρεώσεων και φροντίστε να μην το ξεπερνάτε.
 5. Προσπαθήστε να ψωνίζετε τόσο προσεκτικά με πίστωση όσο και με μετρητά.
 6. Να αναλαμβάνετε μηνιαίες δόσεις μόνο αν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τις πληρώσετε.
 7. Να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας αμέσως και πλήρως για να κρατάτε τις επιπλέον χρεώσεις χαμηλά.
 8. Αν χρεώνετε καθημερινά έξοδα, θα πρέπει να τα εξοφλείτε εγκαίρως κάθε μήνα.
 9. Κρατάτε τα αντίγραφα των αποδείξεων των αγορών σας και συγκρίνετέ τα με τους λογαριασμούς σας. Αν υπάρχει κάποιο λάθος, ειδοποιήστε τον εκδότη αμέσως.

 


 

Τί ποσό μπορώ να ζητήσω;

Ο Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης δίνει μία καθαρή εικόνα της οικονομικής σας κατάστασης. Για να υπολογίσετε το Δείκτη, αθροίστε τα σταθερά σας μηνιαία δανειακά έξοδα συμπεριλαμβανομένης τής μηνιαίας δόσης τού νέου δανείου που σκοπεύετε να πάρετε (π.χ. δόση στεγαστικού δανείου, δόση προσωπικού δανείου, πληρωμές πιστωτικών καρτών) και διαιρέστε το σύνολο αυτό με το καθαρό μηνιαίο σας εισόδημα, δηλ. τον καθαρό μισθό μετά από φόρους και κρατήσεις.

Μηνιαία δανειακά έξοδα € 800  

=  Συντελεστής δανεισμού 40%
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα € 2.000  

Ο Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης πρέπει να είναι μικρότερος από 40%, προκειμένου να είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε οικονομικά στο νέο δάνειο.

Ο παραπάνω υπολογισμός τού Δείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης αποτελεί για εσάς μόνο μία ένδειξη της οικονομικής σας κατάστασης καθώς η κάθε τράπεζα εφαρμόζει και άλλες διαδικασίες έγκρισης δανείου.

 


 

Όταν αποκτήσετε πίστωση, αρχίζετε να οικοδομείτε ένα πιστωτικό ιστορικό. Οι δανειστές κάνουν χρήση του πιστωτικού σας ιστορικού για να σταθμίσουν τη δυνατότητά σας να εξοφλήσετε το χρέος σας. Οπότε ένα καλό ή ένα κακό πιστωτικό ιστορικό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην έγκριση του δανείου που έχετε ανάγκη.

Για να διατηρήσετε ένα καλό πιστωτικό ιστορικό, προσπαθήστε να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες:

 • Να καταβάλλετε εγκαίρως τουλάχιστον την ελάχιστη δόση, κάθε μήνα.
 • Μην ανοίγεστε υπερβολικά. Όσο λιγότερους λογαριασμούς έχετε ανοιχτούς - είτε πρόκειται για δάνεια είτε για πιστωτικές κάρτες - τόσο το καλύτερο.
 • Μη ξοδεύετε τώρα το μελλοντικό εισόδημα που ελπίζετε να έχετε.
 • Να αποφεύγετε τη μεταφορά υπολοίπων, εκτός αν είστε σίγουροι ότι θα λάβετε καλύτερο επιτόκιο.
 • Ειδοποιήστε τους δανειστές σας όταν μετακομίζετε, ώστε να λαμβάνετε εγκαίρως τους λογαριασμούς σας και να μην καθυστερείτε τις πληρωμές σας. Ακόμη και αν δεν λάβετε το λογαριασμό σας, θα χρωστάτε την πληρωμή τού ποσού. Αν πλησιάζει η ημερομηνία εξόφλησης και δεν έχετε λάβει το λογαριασμό, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών που βρίσκεται στην κάρτα σας ή στον προηγούμενο λογαριασμό σας. Το τμήμα εξυπηρέτησης  πελατών θα σας ενημερώσει για την ελάχιστη δόση σας.