Είδη καρτών


 

Οι πιστωτικές κάρτες είναι ένα μοντέρνο μέσο πληρωμών που διευκολύνει τις συναλλαγές μας, καθώς εκατομμύρια επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, τις αποδέχονται αντί για μετρητά. Εκδίδονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα ή τις Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων, προκειμένου οι κάτοχοι να τις χρησιμοποιούν, αντί για μετρητά, στις οικονομικές τους συναλλαγές.  Τα πιο συνηθισμένα σήματα που φέρουν οι πιστωτικές κάρτες είναι VISA, MasterCard, Diners Club, American Express, ενώ υπάρχει και πλήθος άλλων.

Χρησιμοποιούμε την πιστωτική κάρτα αντί για μετρητά στις καθημερινές μας συναλλαγές, από το super market και τα καταστήματα ρούχων, έως την πληρωμή ασφαλίστρων, διδάκτρων, ξενοδοχείων κ.ά.

Η εκάστοτε εκδότρια τράπεζα ορίζει για κάθε κάτοχο ένα πιστωτικό όριο, μέχρι το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές, π.χ. μέχρι 2.800 ευρώ. Ευθύνη τού κατόχου είναι να πληρώνει κάθε μήνα τουλάχιστον την ελάχιστη καταβολή, όπως αυτή εμφανίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό που λαμβάνει κάθε μήνα από την Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα. Ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας επωφελείται από το άτοκο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στην κάρτα, μέχρι και την ημερομηνία πληρωμής της κάρτας, όπως αυτή ορίζεται στο μηνιαίο του λογαριασμό.

Πιστωτική Κάρτα τύπου affinity. Εκδίδεται από κοινού από μία τράπεζα και ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό προκειμένου η χρήση της να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του οργανισμού, π.χ. Diners Club Unicef.

Πιστωτική Κάρτα Συνεργασίας (co-branded card). Εκδίδεται από κοινού από μία τράπεζα και μία εμπορική εταιρία και συνοδεύεται από διάφορα προνόμια που προσφέρει η εμπορική εταιρία στους κατόχους (π.χ. Diners Club Vodafone, Shell Citibank MasterCard κ.λπ.). Οι κάρτες συνεργασίας χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές και όχι μόνο στην επιχείρηση με την οποία έχει συνεργαστεί η τράπεζα για την έκδοσή της.

Πιστωτική Κάρτα Private Label. Εκδίδεται από κοινού από μία τράπεζα και μία εμπορική εταιρία και γίνεται δεκτή μόνο στη συγκεκριμένη εταιρία. Η πιστωτική κάρτα τύπου Private Label μπορεί να είναι και "λευκή", δηλαδή να μη φέρει τυπωμένο επάνω το σήμα τής τράπεζας που την εκδίδει.

 


 

Η κάρτα συναλλαγών (Charge Card) χρησιμοποιείται για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποπληρώνει το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου του κάθε μήνα και επωφελείται από την άτοκη περίοδο που μεσολαβεί από την ημερομηνία χρέωσης μέχρι την πληρωμή του ποσού αγοράς. Η κάρτα συναλλαγών έχει όριο συναλλαγών, αντί για πιστωτικό όριο, και είναι διαθέσιμο κάθε μήνα, εφόσον ο κάτοχος πληρώνει το σύνολο της οφειλής του. 

 


 

Η χρεωστική κάρτα (Debit card) χρησιμοποιείται για αγορές αγαθών και υπηρεσιών και χρεώνει απευθείας τον τραπεζικό λογαριασμό τού κατόχου. Το ποσό χρέωσης αφαιρείται αυτόματα από το λογαριασμό που είναι συνδεδεμένη η κάρτα. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κάρτα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ.

 


 

Η προπληρωμένη κάρτα (Pre-Paid Card) χρησιμοποιείται για αγορές αγαθών και υπηρεσιών και δεν έχει συγκεκριμένο πιστωτικό όριο. Ο κάτοχος της κάρτας τη «γεμίζει» κάθε φορά με το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. Είναι ιδανική για αγορές μέσω διαδικτύου καθώς τις καθιστά απολύτως ασφαλείς.