Διαχείριση Περιουσίας
Προτεραιότητα
Αναγνώριση
Επικοινωνία
At Citibank you will always be fully informed
A constant flow of information ensures that you will have a full and complete picture of your own finances and of international economic developments as well. In order to ensure this, you will receive a detailed summary of your account's activity in a single monthly statement showing all your transactions.