προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Όροι και Επισημάνσεις

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ Ή ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΟΥΤΕ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ©Citi 1997, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες καθώς και οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Citi, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

 

ΣΗΜΑΤΑ

Τα σήματα Citi, Citibank και το σήμα της Πυξίδας αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και σήματα παροχής υπηρεσιών. Τα σήματα Citi και Citi με το Σχέδιο της Αψίδας αποτελούν σήματα παροχής υπηρεσιών της Citi. Η Citi και η Citibank μπορεί να έχουν δικαιώματα και σε άλλα σήματα που εμφανίζονται στις σελίδες.

 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται- υπόκεινται σε μεταβολές. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η διάθεση σε σας συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών εναπόκειται στην απόφαση και την αποδοχή της Citibank ή της Citi. Τα επενδυτικά προϊόντα δεν αποτελούν υποχρεώσεις της Citibank ή της Citi, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές. Οι επενδυτικές υπηρεσίες δεν αποτελούν τραπεζικές καταθέσεις, ούτε είναι ασφαλισμένες από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων την FDIC ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα, και υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης.

 

ΚΑMΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". Η Citi ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΛΑΘΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ Η ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η Citi ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ Η ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Η ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ, Η ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η ΠΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η Citi, Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Η ΕΞΟΔΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Citi.

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στη Citi μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία της Citi και η Citi θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική μέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν στη Citi μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Η Citi δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται, παρά μόνο κατά τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί από το πρόσωπο εκείνο της Citi που έχει την απ’ ευθείας πελατειακή σχέση ή με όποιο άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί ή απαιτείται από το νόμο.

 

 
 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ