Όραμά μας ένας πλανήτης-φιλόξενο σπιτικό για όλους.
Ευθύνη μας ο πλανήτης που θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας.

Το κοινωνικό έργο της Citi αποτελεί προέκταση του στόχου μας να λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις που δημιουργούν αξία τόσο για εκείνους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όσο και για εκείνους που επηρεάζονται από τις εργασίες μας. Η προσέγγιση και η οπτική μας για το κοινωνικό έργο βασίζεται στη δέσμευσή μας για «Υπεύθυνη Χρηματοδότηση», τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με διαφάνεια, σύνεση και αξιοπιστία.

Οι κοινωνικές μας προτεραιότητες διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης μας κοινωνίας και λαμβάνουν τοπική χροιά ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε χώρας. Οι άξονες στους οποίους κινούνται οι κοινωνικές δράσεις μας είναι η Εκπαίδευση - Νέοι, ο Εθελοντισμός, το Φιλανθρωπικό έργο και το Περιβάλλον.