Πρόλογος
Ενέργειες Εθελοντισμού
Φιλανθρωπικό Έργο
Περιβάλλον
Διαφορετικότητα

Η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι αναμφισβήτητη και η Citi κάνει αυτό που της αναλογεί ως μερίδιο ευθύνης στη διαφύλαξη του πλανήτη μας για τις επόμενες γενιές.

Περιβάλλον
 

Με παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες του κόσμου, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει να βιώνουν την κλιματική αλλαγή, οι εργαζόμενοι στη Citi αποτελούν μια υπολογίσιμη κοινότητα με δυνατότητες συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε διεθνές επίπεδο η Citi δεσμεύτηκε:

  • Να επενδύσει $50 δισ., εντός μίας δεκαετίας από το Μάιο του 2007, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα χρήματα θα διοχετευθούν σε δράσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, σε πρωτοβουλίες της Citi, καθώς και σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες πελατών της. Η επένδυση περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας και καθαρής τεχνολογίας.

  • Να μειώσει έως το 2011 κατά 10% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις της σε όλον τον κόσμο.